Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitos järjestää kansainvälisen ympäristövahinkojen torjuntaharjoituksen Kööpenhaminan sopimuksen puitteissa

Julkaisuajankohta 19.9.2022 11.23
Tiedote

Pelastuslain mukaan Rajavartiolaitos huolehtii pelastustoiminnasta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä tapahtuneissa alusöljy- ja aluskemikaalivahingoissa ja sovittaa yhteen siihen varautumista.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön öljyn ja muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa. Pohjoismaiden välillä on ollut jo vuosikymmeniä voimassa Kööpenhaminan sopimus, joka ohjaa pohjoismaista yhteistyötä ympäristövahinkojen torjunnassa merialueella. Kööpenhaminan sopimuksen mukaan sopimusvaltiot harjoittelevat vuosittain yhteistyötä merellisten ympäristövahinkojen torjunnassa.

Rajavartiolaitos järjestää Kööpenhaminan sopimuksen puitteissa kansainvälisen yhteistoimintaharjoituksen viikolla 38 (19.-23.9.2022). Harjoituksen johtaa Länsi-Suomen merivartiosto. Harjoitus järjestetään Rauman edustan merialueella ja siihen osallistuu Rajavartiolaitoksen yksiköiden lisäksi alukset merivoimista ja Ruotsin rannikkovartiostosta (Kustbevakningen).

Harjoituksen päätavoitteita ovat

  • kansainvälisen avun hälyttäminen
  • alusöljyvahingon torjuntatoimien toteuttaminen avomeriolosuhteissa
  • yhteistoiminta merialueella.

Lisäksi harjoituskohteina ovat muun muassa monikansallisen toiminnan johtaminen, viranomaisyhteistyö ja vedenalaistoiminta hylyllä. 

Suuressa merellisessä ympäristöonnettomuudessa tarvitaan aina kansainvälistä yhteistoimintaa ja vähintään lähimpien naapurimaiden tukea. Yhteiset harjoitukset kehittävät toimintavalmiutta kansainvälisissä torjuntaoperaatioissa, koska eri maiden toimintamallit ja suorituskyvyt tunnetaan vuosi vuodelta paremmin.

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Heli Haapasaari, Rajavartiolaitoksen esikunta, puh. 0295421161.

Harjoitusta voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnisteella #Hildegård2022. Länsi-Suomen merivartiosto Twitterissä: @meriraja.