Hyppää sisältöön

Lapin rajavartioston toiminta vuonna 2021

Julkaisuajankohta 18.1.2022 16.16
Tiedote

Vuonna 2021 Lapin rajavartiosto jatkoi maaliskuussa 2020 koronapandemian hallitsemiseksi käyttöön otettuja rajavalvontaa ja -tarkastuksia Schengen-alueen sisärajoilla. Sisärajatarkastukset päättyivät heinäkuussa ja ne palautettiin uudelleen joulukuussa. Myös ulkorajaliikennettä koskevaa matkustamista rajoitettiin. Lentoasemien ulkorajaliikenne kasvoi joulusesongin myötä ja lentoliikenne Lappiin olikin loppuvuonna 2021 lähes samalla tasolla kuin ennen koronapandemian alkua. Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten ohella Lapin rajavartiosto teki sisärajaliikenteen rajatarkastuksia Kittilän, Rovaniemen, Ivalon ja Enontekiön lentoasemilla. Rajavartiosto tarkasti maahantuloedellytysten ohella myös terveysturvallisuuteen liittyviä asiakirjoja. Sisärajatarkastuksiin ja lentoasemien ulkorajaliikenteen valvontaan käytettiin komennuksina lisävoimia Lapin itärajan rajavartioasemilta ja Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen rajavartiostoista.


Itärajan liikenne väheni edelleen, lentoasemien ulkorajaliikenne lähti nousuun – Kittilä oli vilkkain Lapin lentoasemista
 

Vuonna 2021 Lapin rajavartioston valvomilla maarajan rajanylityspaikoilla ja lentoasemilla ulkorajan ylitti yhteensä 141 735 henkilöä. Vuoteen 2020 verrattuna henkilöliikenne kasvoi noin 38 %, mutta verrattaessa aikaan ennen koronaa (2019), ulkorajaliikenne oli noin 66 % vähäisempää. Rajanylittäjät edustivat kaikkiaan yhteensä 92 eri kansallisuutta, joista suurimmat kansallisuusryhmät olivat Iso-Britannia, Irlanti ja Venäjä.

Itärajalla Sallan ja Raja-Joosepin kansainvälisillä rajanylityspaikoilla jatkuneet ulkorajaliikenteen matkustusrajoitukset pitivät matkustajaliikenteen hyvin vähäisenä molemmilla rajanylityspaikoilla. Pohjoisen itärajan kokonaisliikenne väheni vuoteen 2020 verrattuna yhteensä noin 84 % ja vuoteen 2019 verrattuna noin 97 %.

Sallan rajanylityspaikan kautta rajan ylitti 4327 henkilöä, laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 84 %. Raja-Joosepissa henkilöiden rajanylitysten määrä oli 2736, mikä on noin 84% vähemmän kuin vuonna 2020.  
 

Kaavio Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkojen rajanylitysmääristä vuosittain vuosina 2014-2021.Venäläisten osuus rajanylityspaikan koko henkilöliikenteestä oli Sallassa 64,5% ja Raja-Joosepissa 41,5 %. Vuoden 2021 aikana ulkorajan ylitti 4656 ajoneuvoa, joka on noin 78 % vähemmän kuin vuonna 2020.

Rovaniemen, Kittilän, Ivalon ja Enontekiön lentoasemilla Schengen-alueen ulkorajaliikenne kasvoi noin 130 % vuoteen 2020 verrattuna. Lentoasemilla ulkorajan henkilöliikenteessä rajanylityksiä kertyi yhteensä 134 672. Lentoasemien matkustajaliikenteen kasvu syntyi loppuvuodesta joulunajan lentosesongista: lentoasemien ulkorajaliikenteestä 94,5 % tapahtui joulukuussa (127 214 henkilöä). Lentoliikenteen ulkorajatarkastuksista 87 % tehtiin Iso-Britannian kansalaisille. Vaikka lentoliikenteen matkustaminen elpyi, oli se kuitenkin noin 39 % alhaisempi verrattuna vuoteen 2019. Vuonna 2021 ulkorajaliikenne oli vilkkainta Kittilän lentoasemalla.
 

Kaaviokuva Lapin lentoasemien, Enontekiön, Ivalon, Kittilän ja Rovaniemen lentoasemien, joulusesongin lentoliikenteestä vuosina 2019-20, 2021-22 ja 2021-22 lisättynä sisärajatarkastusten määrällä.Kaaviokuva Enontekiön, Ivalon, Kittilän ja Rovaniemen lentoasemien ulkorajaliikenteen määristä vuosina 2014-2021.

 

Sisärajatarkastukset Lapin alueella 2021 
 

Valtioneuvoston EU:n ja Schengen -alueen sisärajoille palauttamat rajatarkastukset päättyivät 25.7. ja ne palautettiin uudelleen 28.12.2021. Palauttamisten välisenä aikana ja uudelleen palauttamisen jälkeen Rajavartiolaitos antoi virka-apua terveysviranomaisille tarkastamalla sisärajoilla terveysturvallisuuteen liittyviä maahantulon edellytyksiä virka-apupyyntöjen mukaisesti. Sisärajatarkastuksia tehtiin länsirajalla Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla sekä pohjoisessa Norjan vastaisella rajalla Kilpisjärven, Karigasniemen, Kivilompolon, Nuorgamin, Näätämön ja Utsjoen rajanylityspaikoilla. Lisäksi sisärajavalvontaa tehtiin myös Rovaniemen, Ivalon, Kittilän ja Enontekiön lentoasemilla.

Vuonna 2021 sisärajavalvontaan liittyvät säännökset muuttuivat lähes kuukausittain. Liikkumista sisärajojen yli helpotettiin kesää kohti mentäessä. Rajanylitysliikenteeseen vaikuttivat selvästi myös naapurivaltioiden asettamat omat rajoitukset. Länsirajalla Ruotsi palautti helmikuussa sisärajavalvonnan valtakunnanrajalle, mikä laski ylitysliikenteen alle puoleen verrattaessa aikaan ennen Ruotsin sisärajavalvonnan toimia. Ruotsi lopetti sisärajavalvonnan kesäkuun alussa ja palautti tarkastukset jälleen joulukuun lopulla.

Pohjoisrajalla Norja jatkoi rajavalvontaa koko vuoden 2021 ajan. Rajanylitysliikennemääriin vaikutti suuresti se, millaiset maahantulo- ja karanteenimääräykset Norjalla kulloinkin oli voimassa. Liikennemääriin vaikuttivat myös Suomen asettamat edellytykset ja määräykset, sekä etenkin se, oliko rajayhteisöliikennettä koskevat säännökset voimassa.

Alkuvuoden aikana Lapin lentoasemille tuli vain vähän tarkastettavaa sisärajaliikennettä. Sisärajatarkastusten uudelleen palauttamisen jälkeen Lapin rajavartiosto joutui osoittamaan huomattavan työpanoksen Lapin lentoasemille.

Lapin rajavartiosto sai tukea sisärajavalvonnan suorittamiseen muista Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköistä. Komennusmiehiä rajatarkastuksiin saatiin Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen rajavartiostoista.
 

Kaaviokuva Norjan ja Ruotsin vastaisten rajojen rajanylitysmääristä Lapin rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla 1.1.-25.7.2021.Muita lukuja Lapin rajavartioston toimintavuodelta 2021  
        

Lapin rajavartioston havaitsemien rikkomusten ja rikosten määrä jatkoi kasvua vuonna 2021. Erilaisia rikoksia ja rikkomuksia havaittiin yhteensä 78 kappaletta (52 kpl vuonna 2020). Esitutkintoja käynnistettiin 42, määrä kolminkertaistui toissavuodesta (13 kpl vuonna 2019). Määrällisesti eniten esitutkintaan päätyi eriasteisia valtionrajarikoksia. Sakkorikkomuksissa pysyttiin edellisvuosien tasolla – vuoden 2021 aikana Lapin rajavartiossa kirjattiin 36 sakkoa. Valtaosa näistä määrättiin kesäkaudella lievistä valtionrajarikoksista. 

Rajatarkastusten yhteydessä maahanpääsy estettiin 10 ulkomaalaiselta (20 kpl vuonna 2020). Sisävalvontaan liittyen tehtiin 2 käännytyspäätöstä EU-kansalaiselle ja molemmissa tapauksissa henkilön katsottiin ulkomaalaislain 156 a §:n mukaisesti muodostavan uhan Suomen kansanterveydelle. 

Sisärajavalvonnan yhteydessä keväällä havaittiin lukuisia luvattomia maastorajan ylityksiä. Itärajalla havaittiin lieviä rajajärjestyssopimuksen rikkomuksiksi luokiteltavia kotieläinten tai luonnonolosuhteiden aiheuttamia tapauksia 16 kappaletta.

Toimintavuoden aikana Lapin rajavartiosto antoi virka-apua poliisille ja pelastusviranomaiselle yhteensä 34 kertaa. Terveysviranomaisille Lapin rajavartiosto antoi virka-apua 407 kertaa, yhteensä 10 300 tuntia.
 

Raja - tiedote