Hyppää sisältöön

Katsaus Pohjois-Karjalan rajavartioston toimintaan maaliskuussa 2024

Julkaisuajankohta 3.4.2024 9.49
Tiedote

Niiralan rajanylityspaikka pysyi suljettuna koko maaliskuun ajan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Maastorajalla ei havaittu laittomia rajanylityksiä.

Rajojen valvonta

Pohjois-Karjalan rajavartioston maastorajalla ei ole maaliskuun aikana havaittu yhtään laitonta rajanylitystä. Rajanylityspaikoilla ilmennyt sääntöjen vastainen maahantulon ilmiö voi kuitenkin laajentua maastorajalle rajanylityspaikkojen ollessa suljettuna. Rajavartiosto on varautunut myös tällaiseen tilannekehitykseen. Rajaa valvotaan muun muassa partioinnilla, teknisellä valvonnalla ja valvontalennoilla.

Itärajalla vallitsevan tilanteen takia Rajavartiolaitos pyysi loppuvuonna 2023 Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta lisäresursseja (mm. henkilöstöä). Tähän liittyen Frontexin lisähenkilöstöä saapui Pohjois-Karjalan rajavartioston alueelle marraskuun lopulla. Heidän toimikauttaan on jatkettu vähintään vuoden 2024 kesään saakka. Frontexin henkilöstöä käytetään yhdessä rajavartioston omien rajavartijoiden kanssa rajavalvonnan tehostamiseen.

Rajatarkastukset

Niiralan rajanylityspaikka oli suljettuna koko maaliskuun ajan osana välineellistetyn maahantulon ilmiön pysäyttämistä. Voimassa olevan päätöksen mukaisesti rajanylityspaikka on suljettuna 14.4.2024 saakka. 

Ajantasainen tieto Niiralan ja muiden rajanylityspaikkojen tilanteesta on luettavissa Rajavartiolaitoksen sivuilla Rajoitukset Suomen itärajan rajanylityspaikoilla.

Lieksan Inarin tilapäinen rajanylityspaikka on edelleen suljettuna. Venäjän federaation puunvientiä koskevien rajoitusten johdosta liikenne Inarin tilapäisen rajanylityspaikan kautta on ollut pysäytettynä rajavaltuutettujen päätöksellä jo 1.11.2021 alkaen.

Rikostorjunta

Maaliskuussa Pohjois-Karjalan rajavartioston rikostorjunta jatkoi vuonna 2023 marras-joulukuussa vireille tulleiden epäiltyjen valtionrajarikosten ja niihin liittyvien epäiltyjen laittoman maahantulon järjestämisten esitutkintaa. Joitakin tapauksien esitutkinnoista on päätetty tutkinnanjohtajan päätöksellä ja osa tapauksista on siirretty esitutkinnan jälkeen syyttäjälle syyteharkintaan. Valtaosassa tapauksista esitutkinnat ovat vielä kesken.

Sotilaallinen maanpuolustus

Rajajääkärikomppaniassa toteutettiin maaliskuussa suunnitelmien mukaisia koulutuksia ja harjoituksia. 


Lisätietoja antaa rajavartioston apulaiskomentaja, puh. 0295 423 000.

 

Raja - tiedote