Hyppää sisältöön

Katsaus Kaakkois-Suomen rajavartioston toimintaan vuonna 2021

Julkaisuajankohta 5.1.2022 10.49
Tiedote

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin vuoden 2021 aikana 712 000 rajanylitystä (1 938 000 vuonna 2020, -63 % ja 7 758 000 vuonna 2019, -91 %). Koronaviruspandemiasta johtuvien Valtioneuvoston päätösten mukaisten rajoitusten takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden.

Rajanylitykset ovat muodostuneet Valtioneuvoston rajanylitysliikenteen rajoituspäätöksen mukaisesta sallitusta liikenteestä. Tällä hetkellä rajanylitysliikenne koostuu tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöstä sekä henkilöliikenteen osalta kaksoiskansalaisista, Suomen oleskeluluvan omaavista henkilöistä, kiinteistönomistajista, opiskelijoista sekä henkilöistä, jotka tulevat tapaamaan Suomessa asuvia sukulaisiaan.

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin kuluneen vuoden aikana rajanylityksiä 339 000 (631 000 vuonna 2020 ja 2 463 000 vuonna 2019), Nuijamaalla 275 000 (741 000 vuonna 2020 ja 3 003 000 vuonna 2019), Vainikkalassa 4500 (123 000 vuonna 2020 ja 656 000 vuonna 2019) ja Imatralla 75 000 (421 000 vuonna 2020 ja 1 589 000 vuonna 2019). Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin rajanylityksiä 19 000 (21 000 vuonna 2020 ja 24 000 vuonna 2019).

Kaakkois-Suomen rajavartiosto aloitti vuoden 2021 aikana 58 esitutkintaa (91 kpl vuonna 2020). Määrällisesti eniten esitutkintoja suoritettiin eriasteisista liikennejuopumuksista, joita oli 17 kpl (12). Vaarallisen esineen hallussapidosta aloitettiin 9 (37) esitutkintaa ja valtionrajarikoksesta 9 (12) esitutkintaa. Väärennysrikoksista aloitettiin 4 (4) esitutkintaa, maahantulokiellon rikkomisesta 2 (8) esitutkintaa ja laittoman maahantulon järjestämisrikoksista 7 (3) esitutkintaa.

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin vuonna 2021 yhteensä 27 (40 vuonna 2020) väärennöstä. Näistä 7 (19) kohdistui matkustusasiakirjoihin ja 20 (12) ajoneuvon asiakirjoihin. Matkustusasiakirjaväärennökset olivat viisumeita, rajatarkastusleimoja ja oleskelulupia. Ajoneuvojen asiakirjaväärennökset kohdistuivat liikennevakuutuksiin, rekisteriotteisiin, ADR-ajolupiin ja kuljetuslupiin.

Rajanylityspaikoilla havaittiin vuoden 2021 aikana yksi (4 vuonna 2020) anastetuksi epäilty ajoneuvo.

Sakkoja rajavartiosto kirjoitti vuoden 2021 aikana yhteensä 318 kpl (918 kpl vuonna 2020). Suurimmat rikkomusnimikkeet olivat ajoneuvorikkomus 95 kpl (71), liikenneturvallisuuden vaarantaminen 44 kpl (39), lievä ampuma-aserikos 26 kpl (199), paljastinlaiterikkomus 24 kpl (340) ja tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen 23 kpl (11).

Rajavartiosto esti maahantulon 440 henkilöltä vuonna 2021 (614 vuonna 2020). Yleisin syy maahantulon estämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Turvapaikkaa rajatarkastusten tai tutkinnan yhteydessä haki viisi (17) henkilöä. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani 51 (87) muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. Luvattomia rajanylityksiä maastorajalla tai rajanylityspaikoilla havaittiin kahdeksan kappaletta (9) ja tapauksiin liittyi yhteensä 10 (14) henkilöä. 

 

Rajanylitykset kaakkoisrajalla joulukuussa

Joulukuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 149 066 7 393 5 004
Lappeenrannan lentoasema 5 0 86
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 269 195 15 680 31 715
Nuijamaan satama 2 6 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 200 585 21 102 35 114
Vainikkalan rajanylityspaikka 57 017 0 4 378
Parikkalan rajanylityspaikka 1 514 1 586 1 262
Kaikki yhteensä 677 384 45 767 77 559

 

Rajanylitykset kaakkoisrajalla tammi−joulukuussa

Tammi−joulukuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 1 588 874 421 086 74 641
Lappeenrannan lentoasema 972 2 88
Lappeenrannan satama 18 874 0 25
Mikkelin lentoasema 2 0 25
Nuijamaan rajanylityspaikka 3 002 711 741 274 274 990
Nuijamaan satama 2 379 193 437
Savonlinnan lentoasema 312 0 7
Vaalimaan rajanylityspaikka 2 463 417 630 757 338 511
Vainikkalan rajanylityspaikka 656 107 123 046 4 524
Parikkalan rajanylityspaikka 24 011 21 384 19 273
Kaikki yhteensä 7 757 659 1 937 742 712 496
Kaakkois-Suomen rajavartiosto Raja - tiedote