Katsaus Kaakkois-Suomen rajavartioston toimintaan helmikuussa

2.3.2021 14.32
Tiedote

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla kirjattiin kuluneiden kahden kuukauden aikana 80 500 rajanylitystä (1 262 000 vuonna 2020, - 94 % ja 1 005 000 vuonna 2019, - 92 %). Koronaviruspandemiasta johtuvien Valtioneuvoston päätösten mukaisten rajoitusten takia rajanylitysmäärät ja muut suoritteet eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden. Rajanylitykset ovat muodostuneet pääasiassa tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöstä, Suomen kansalaisten ja Suomessa oleskeluluvalla oleskelevien paluuliikenteestä sekä muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisten kauttakulkuliikenteestä.

Vaalimaan rajanylityspaikalla kirjattiin tammi-helmikuussa 36 000 (383 000 vuonna 2020 ja 322 000 vuonna 2019), Nuijamaalla 28 000 (485 000 vuonna 2020 ja 374 000 vuonna 2019), Vainikkalassa 0 (101 000 vuonna 2020 ja 86 000 vuonna 2019) ja Imatralla 13 000 (290 000 vuonna 2020 ja 220 000 vuonna 2019) rajanylitystä. Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin 2 800 (3 100 vuonna 2020 ja 3 800 vuonna 2019) rajanylitystä. 

Rajavartiosto aloitti helmikuussa yhden esitutkinnan törkeästä rattijuopumuksesta. Sakkoja rajavartiostossa määrättiin helmikuussa yhteensä 26 kappaletta, joista 11 ajoneuvorikkomuksesta ja kuusi lievästä valtionrajarikoksesta. Muita nimikkeitä olivat mm. ulkomaalaisrikkomus ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. 

Rajatarkastusten yhteydessä havaittiin helmikuussa neljä väärennettyä liikennevakuutusta. 
Rajavartiosto esti maahantulon helmikuussa 31 henkilöltä. Yleisin syy maahantulon estämiseen oli kansanterveyden vaarantuminen ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen liittyen koronaviruspandemian takia annettuihin rajoituksiin. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani viisi muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. 

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Helmikuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 91 903 132 821 6 324
Lappeenrannan lentoasema 221 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 177 002 240 291 14 883
Nuijamaan satama 0 0 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 132 552 159 304 18 117
Vainikkalan rajanylityspaikka 38 494 43 571 0
Parikkalan rajanylityspaikka 2 098 1 653 1 598
Kaikki yhteensä 442 270 577 640 40 922

Rajanylitykset kaakkoisrajalla

Tammi-Helmikuu 2019 2020 2021
Imatran rajanylityspaikka 219 579 290 135 13 150
Lappeenrannan lentoasema 221 0 0
Lappeenrannan satama 0 0 0
Mikkelin lentoasema 0 0 0
Nuijamaan rajanylityspaikka 373 702 485 209 28 228
Nuijamaan satama 0 8 0
Savonlinnan lentoasema 0 0 0
Vaalimaan rajanylityspaikka 322 212 383 105 36 238
Vainikkalan rajanylityspaikka 85 503 100 731 0
Parikkalan rajanylityspaikka 3 784 3 143 2 834
Kaikki yhteensä 1 005 001 1 262 331 80 450
Raja - tiedote