Hyppää sisältöön

Itärajan esteaita rakennetaan Rajavartiolaitokselle säädettyihin tehtäviin

Julkaisuajankohta 17.5.2023 16.34
Tiedote
Vihreä esteaita jonka vieressä kävelee rajavartija.
Aita on kolme metriä korkea metalliverkkoaita, jonka päällä on kaksi lieriöestettä. Yhteensä noin neljä metriä korkea aitarakenne estää välittömän yli kiipeämisen.

Suomessa on päätetty esteaidan rakentamisesta osalle itärajaa. Rajavartiolaitos rakennuttaa parhaillaan pilottikohdetta Imatralle. Julkisuudessa on keskusteltu aikaisemmin julkaistun havainnekuvan ja keskeneräisestä aidasta julkaistun kuvan eroista. On myös esitetty epäilyksiä aidan estearvosta ja kustannustason perusteista. Rajavartiolaitoksen julkaisema kuva keskeneräisestä aidasta ei valitettavasti anna oikeaa kuvaa esteaidan ominaisuuksista. 

Suomi varautuu laaja-alaiseen vaikuttamiseen. Mikäli valtioneuvosto tekee päätöksen kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä, Rajavartiolaitoksen tehtäväksi voi tulla ihmisten pääsyn estäminen Suomeen. Tällainen tilanne voi syntyä välineellistetyn tai laajan laittoman maahantulon tilanteessa, joka vaarantaa kansallista turvallisuutta, yleistä järjestystä tai kansanterveyttä.

Esteaita ja sen ratkaisut on mitoitettu Rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien asettamiin vaatimuksiin. Esteaitakokonaisuus koostuu itse aidasta, sen vieressä kulkevasta tiestä sekä teknisestä valvontajärjestelmästä. Aita on kolme metriä korkea metalliverkkoaita, jonka päällä on kaksi lieriöestettä. Yhteensä noin neljä metriä korkea aitarakenne estää välittömän yli kiipeämisen. Aidan syvälle ulottuvat ja vankat perustukset, aitatolpat ja teräsverkkoelementti on mitoitettu kestämään kaatamisen ihmisryhmän ryntäyksellä sekä välittömän läpi tunkeutumisen. Virossa, Latviassa ja Liettuassa on jo käytössä rajaesteaitoja. Ne ovat perusratkaisultaan, mitoiltaan ja rakenteiltaan hyvin samanlaisia kuin Suomessa.

Rajavartiolaitos pystyy vaikuttamaan välittömästi yrityksiin ylittää, läpäistä tai alittaa esteaita. Tekninen valvonta antaa hälytyksen ja partiot pääsevät paikalle nopeasti tietä pitkin. Luvattomasti rajan ylittäneet saadaan verekseltään kiinni otetuksi. Tarvittaessa Rajavartiolaitos käyttää joukkojen hallintaan varustettua ja koulutettua henkilöstöä. 

Esteaidan rakentamisen kustannukset muodostuvat suunnittelusta, materiaalihankinnoista ja rakentamisen eri työvaiheista. Rajavartiolaitos arvioi itärajan esteaidan hankintahinnaksi vuosi sitten noin 1,9 milj. euroa kilometriltä. Noin 70 % kustannuksista laskettiin syntyvän itse aidan ja sen perustusten materiaali- ja rakentamiskustannuksista. Todellinen kustannustaso selviää hankkeen edetessä useiden kohdealueiden kilpailutuksen ja rakentamisen jälkeen. Pilotin hankinnat ja urakat on kilpailutettu. Hankkeelle markkina- ja kilpailutilanne on ollut hyvä.

Nyt parhaillaan rakenteilla oleva Imatran pilottiesteaita on tärkeä. Rajavartiolaitos huomioi saadut kokemukset varsinaisten kohdealueiden suunnittelussa. 

Rajavartiolaitos järjestää mediatilaisuuden Imatralla Pelkolassa 30.5.2023. Median edustajilla on mahdollista tutustua rakenteilla olevaan pilottiesteaitaan paikan päällä.

Lisätiedot:

Kaakkois-Suomen apulaiskomentaja Jukka Lukkari, sähköposti: [email protected], puh: +358295422002.

Mediatilaisuuteen ilmoittautumiset: [email protected]
 

Itärajan esteaita Raja - tiedote Rajavartiolaitos