Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 37/2023

Julkaisuajankohta 18.9.2023 12.29
Tiedote
Henkilöitä seisomassa vartiolaivan kannella.

Eduskunnan hallintovaliokunta vieraili vartiolaiva Turvalla – meripelastus- ja ympäristövahinkojentorjuntaharjoitus Pellingissä.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 37 aikana 68 500 (vko 36: 71 074) rajatarkastusta ja 384 (vko 36: 233) ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

 • Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 37 aikana Sataman rajatarkastusyksikön toiminnan painopiste oli risteilyalusliikenteen rajatarkastuksissa. Lisäksi yksikkö suoritti rahtisatama-, ulkomaalais-, ja tieliikennevalvontaa. Helsingin satamiin saapui kolme risteilyalusta, joiden miehistöille tehtiin yhteensä 20 rajatarkastusta (vko 36: 80). Yksikkö suoritti 207 (vko 36: 74) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta, joiden yhteydessä tavattiin yhteensä neljä etsintäkuulutettua henkilöä.

 • Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.
   
 • Helsingin satamissa pysähtyy vuoden 2023 aikana yhteensä 93 risteilijää aikavälillä 15.4-30.9. Tämän risteilykauden aikana yksikään risteilijä ei saavu Schengen-alueen ulkopuolelta tai poistu suoraan Suomesta sinne, joten rajatarkastukset kohdistuvat lähinnä miehistönvaihdon yhteydessä alukselta poistuviin ja/tai alukselle saapuviin miehistön jäseniin. Joskus poikkeustapauksessa myös matkustaja saattaa poistua risteilyltä kesken kaiken lentoteitse, esimerkiksi sairastapauksen johdosta, jolloin matkustajalle tehdään tulotarkastus satamassa.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 37 Suomenlahden merivartiosto suoritti Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamissa 12 pääsyn epäämistä. Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan 14 ja tilapäiseen suojelun hakemuksia ei tullut yhtään. 

 • Pääsyn epäämisellä tarkoitetaan ulkomaalaislaissa kolmannen maan kansalaisen maahantulon estämistä ulkorajalla siten kuin siitä säädetään Schengenin rajasäännöstössä.
   
 • Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Merivartiostossa 17 uutta esitutkintaa

Viikon 37 aikana merivartiostossa aloitettiin 17 (vko 36: 18) uutta esitutkintaa. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys, ulkomaalaisrikkomus ja valtionrajarikos.

 • Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merelliset tehtävät

Viikko 37 merellä oli vuodenaikaan nähden varsin normaali. Meripelastustapahtumat painottuivat loppuviikon ja viikonlopun ajalle. Viikolla 37 oli yhteensä 17 (vko 36: 24) meripelastustehtävää ja seitsemän (vko 36: 4) osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. Vakavilta tilanteilta vältyttiin.

 • Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.
   
 • Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen Suomessa. Vastaamme meripelastustoimen järjestämisestä. Tehtäviä johdetaan meripelastuksen johtokeskuksista Helsingistä (Suomenlahden merivartiosto) ja Turusta (Länsi-Suomen merivartiosto).

Muut tapahtumat

Eduskunnan hallintovaliokunta vieraili sisäministeri Mari Rantasen johdolla Moisniemessä ja tutustui myös vartiolaiva Turvaan 12.9.2023. Vierailun isännöitsijänä toimi Rajavartiolaitoksen päällikkö Pasi Kostamovaara.

Suomenlahden merivartiosto järjesti meripelastus- ja ympäristövahinkojentorjuntaharjoituksen 16.9.2023. Pellingin itäpuolisella vesialueella. Harjoituksen osajärjestäjänä toimi Porvoon meripelastusyhdistys. Harjoitus toimi Suomenlahden merivartioston keskeisenä yksikkötason meripelastusharjoituksena, ja sen tavoitteina olivat muun muassa meripelastuksen ja avomerialueen ympäristövahinkojen torjunnassa käytettävien välineiden harjoittelu.

 

Raja - tiedote Suomenlahden merivartiosto