Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 36/2023

Julkaisuajankohta 11.9.2023 15.39
Tiedote
Komentaja naulaamassa kylttiä aseman seinään.

Lappohjan tukikohta ja merivartioasema avattiin – vesiliikenne alkanut hiljenemään.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 36 aikana 71 074 (vko 35: 72 962) rajatarkastusta ja 233 (vko 35: 395) ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvää tarkastusta.

 • Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 36 aikana Sataman rajatarkastusyksikön toiminnan painopiste oli risteilyalusliikenteen rajatarkastuksissa. Lisäksi yksikkö suoritti viikon aikana toiminta-alueellaan rahtisatama-, ulkomaalais-, ja tieliikenteenvalvontaa. Viikon aikana Helsingin satamiin saapui kolme (vko 35: 2) risteilyalusta, joiden miehistöille tehtiin yhteensä 80 rajatarkastusta (vko 35: 23). Lisäksi yksikkö suoritti 74 (vko 35: 161) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta, joiden yhteydessä tavattiin kaksi etsintäkuulutettua henkilöä.

 • Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.
   
 • Helsingin satamissa pysähtyy vuoden 2023 aikana yhteensä 93 risteilijää aikavälillä 15.4-30.9. Tämän risteilykauden aikana yksikään risteilijä ei saavu Schengen-alueen ulkopuolelta tai poistu suoraan Suomesta sinne, joten rajatarkastukset kohdistuvat lähinnä miehistönvaihdon yhteydessä alukselta poistuviin ja/tai alukselle saapuviin miehistön jäseniin. Joskus poikkeustapauksessa myös matkustaja saattaa poistua risteilyltä kesken kaiken lentoteitse, esimerkiksi sairastapauksen johdosta, jolloin matkustajalle tehdään tulotarkastus satamassa.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 36 Suomenlahden merivartiosto suoritti Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamissa viisi käännytystä ja kolme pääsyn epäämistä. Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan kahdeksan ja tilapäisen suojelun hakemuksia kolme.

 • Pääsyn epäämisellä tarkoitetaan ulkomaalaislaissa kolmannen maan kansalaisen maahantulon estämistä ulkorajalla siten kuin siitä säädetään Schengenin rajasäännöstössä.
   
 • Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Merivartiostossa 18 uutta esitutkintaa

Viikon 36 aikana merivartiostossa aloitettiin 18 (vko 35: 25) uutta esitutkintaa, joista 13 käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys, petoksen yritys, valtionrajarikos, ulkomaalaisrikkomus ja vesiliikennerikkomus.

 • Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merelliset tehtävät

Viikko 36 merellä oli vuodenaikaan nähden varsin normaali. Vesiliikenne on alkanut syksyn telakointien myötä hiljenemään etenkin arkena, mutta hyvällä säällä vesiliikenne lisääntyy vielä huomattavasti. Viikolla 36 oli yhteensä 24 (vko 35: 26) meripelastustehtävää ja 4 (vko 35: 13) osallistumista toisen viranomaisen tehtävään.

 • Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.
   

 • Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen Suomessa. Vastaamme meripelastustoimen järjestämisestä. Tehtäviä johdetaan meripelastuksen johtokeskuksista Helsingistä (Suomenlahden merivartiosto) ja Turusta (Länsi-Suomen merivartiosto).

Muut tapahtumat

Rajavartiolaitos perusti Lappohjaan ulkovartiolaivojen ja merellisten ympäristövahinkojen torjunnan tukikohdan sekä merivartioaseman. Avajaisia vietettiin 5.9.2023 pienimuotoisella kutsuvierastilaisuudella Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiän johdolla. Lappohjan tukikohta ja merivartioasema parantavat Rajavartiolaitoksen toimintakykyä- ja valmiutta merellisissä tehtävissä toiminnan kannalta keskeisellä merialueella.

 

Raja - tiedote Suomenlahden merivartiosto