Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 20

Julkaisuajankohta 20.5.2024 15.30
Tiedote
Vene nopean veneen hinauksessa.

Vesiliikenne vilkastunut merialueella.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Kuluneen viikon aikana matkustajamäärissä ei tapahtunut suuria muutoksia edelliseen viikkoon verrattuna. Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 20 aikana 72 926 (vko 19: 72 666) rajatarkastusta ja 705 (19: 603) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Viikon aikana tavattiin 18 etsintäkuulutettua.

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 20 aikana sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa ja ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon 20 aikana 158 (vko 19: 160) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Tarkastuksissa kohdattiin yksi etsintäkuulutettu henkilö ja yksi turvapaikanhakija.

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Kuluneen viikon aikana turvapaikkahakemusten ja turvaamistoimien määrät puolittuivat edellisestä viikosta. Viikolla 20 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan kahdeksan (vko 19: 19) turvapaikkahakemusta ja viisi (vko 19: 1) tilapäisen suojelun hakemusta. Käännyttämisiä tehtiin kolme (vko 19: 1), pääsyn epäämisiä seitsemän (vko 19: 4) ja turvaamistoimia 11 (vko 19: 35).

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa 17 uutta esitutkintaa

Viikon 20 aikana esitutkintojen määrä nelinkertaistui merivartiostossa. Viikon aikana aloitettiin 17 uutta esitutkintaa (vko 19: 4). Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä oli laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys, vesiliikennejuopumus, maahantulokiellon rikkominen, valtionrajarikos, lievä valtionrajarikos, ulkomaalaisrikkomus ja vesiliikennerikos.

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Vesiliikenne vilkastunut merialueella

Kulunut viikko oli aurinkoinen, joten venerannat ovat täyttyneet vesille lasketuista veneistä ja veneliikenne merellä on vilkastunut. Tehtävämäärissä ei kuitenkaan tapahtunut suurta nousua. Viikon 20 aikana oli yhteensä 26 (vko 19: 21) meripelastus-, avustus- ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. 

Viikon vakavin meripelastustapahtuma sattui Helsingin Salmisaaressa, jossa 13-vuotias poika joutui vedenvaraan. Henkilö saatiin avustettua veden varasta rannalle. Vakavammilta henkilövahingoilta onneksi vältyttiin ja poika oli kunnossa.

Lisäksi Porkkalan merivartioaseman partio osallistui Inkoossa mökkipalon sammuttamiseen. Kohteessa oli hirsimökki tulessa aina kivijalkaan asti. Porkkalan merivartioaseman yksikkö esti ensisammutuksella palon leviämisen maastoon. Pelastuksen yksiköt jatkoivat sammutusta.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote