Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 19

Julkaisuajankohta 13.5.2024 15.17
Tiedote
Partiovene hinaa moottorivenettä.

Merialueella useita meripelastustapahtumia äitienpäiväviikonloppuna.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Kuluneen viikon aikana matkustajamäärät pysyivät edellisen viikon tuntumassa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 19 aikana 72 666 (vko 18: 69 861) rajatarkastusta ja 603 (18: 311) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

TWOV -ilmiö (Transit without visa) on ollut kuluneella viikolla nousussa edellisiin viikkoihin verrattuna. 

•    TWOV (Transit without visa) tarkoittaa sitä, että henkilöllä on matkaliput kolmanteen maahan Suomen kautta ilman viisumia. Henkilön ei ole tarkoituskaan matkustaa lipuissa olevaan kohteeseen vaan jäädä Suomeen ja hakea täältä turvapaikkaa.

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 19 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa ja ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 160 (vko 18: 204) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Viikon aikana tavattiin yhdeksän etsintäkuulutettua. Ajoneuvojen tarkastuspisteillä 
puhallutettiin 36 ajoneuvon kuljettajaa. Lisäksi annettiin tiedoksi kaksi haastetta.
 
•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Kuluneen viikon aikana turvapaikkahakemusten ja turvaamistoimien määrät nousivat rajusti edellisestä viikosta. Viikolla 19 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan 19 (vko 18: 3) turvapaikkahakemusta ja yhden (vko 18: 7) tilapäisen suojelun hakemuksen. Käännyttämisiä tehtiin yksi (vko 18: 2), pääsyn epäämisiä neljä (vko 18: 5) ja turvaamistoimia 35 (vko 18: 9).

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa neljä uutta esitutkintaa

Viikon 19 aikana merivartiostossa aloitettiin neljä uutta esitutkintaa (vko 18: 6). Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä oli väärennys, valtionrajarikos, lievä valtionrajarikos ja ulkomaalaisrikkomus.

Viikolla 19 asiakirjatutkintaryhmän toimesta havaittiin yhden (1) tapauksen yhteydessä yksi (1) väärä asiakirja.

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merialueella tehtävämäärät pysyivät edellisen viikkoon tasolla

Aurinkoinen ja selkeä sää on lisännyt huviveneliikennettä Suomenlahdella. Tehtävämäärät merialueella pysyivät kuitenkin edellisen viikon tasolla. Viikon 19 aikana oli yhteensä 21 (vko 18: 20) meripelastus-, avustus- ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. 

Viikon merkittävin hätätilanne oli sunnuntaina, kun Kirkkonummella Rönnskärin ja Stora Träskön välissä vene vuosi. Veneessä oli tapahtumahetkellä viisi henkilöä. Tehtävälle hälytettiin Porkkalan merivartioaseman partio sekä meripelastushelikopteri. Partio vei alukselle konemiehen ja tyhjennyspumpun. Vene hinattiin rantaan, jossa suoritettiin ensimmäiset korjaustoimenpiteet. Alustavan tiedon mukaan aluksesta petti läpivienti, josta vettä pääsi aluksen sisälle.

Helsingin merivartioaseman partio osallistui lauantaina pelastuslaitoksen tukena sammutustehtävälle, pienessä Lehtisaaressa, jossa paloi maan tasalle saunarakennus ja viereinen mökki.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote