Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 15

Julkaisuajankohta 15.4.2024 12.21
Tiedote
Vartiolaiva Turva merellä.

Balticconnector kaasuputken korjaustöiden valmistuminen tarkoitti myös Suomenlahden merivartioston pitkän merellisen operaation päättymistä talousvyöhykkeellä.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 15 aikana 64 363 (vko 14: 65 772) rajatarkastusta ja 325 (14: 262) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Viikon aikana tavattiin tarkastusten yhteydessä 31 (vko 14: 22) etsintäkuulutettua henkilöä.

Suomen myöntämillä oleskeluluvilla maahan saapuneita matkustajia käännytettiin toimintaviikolla yksi (vuonna 2024 yhteensä 10).

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 15 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa sekä ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 212 (vko 14: 228) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Viikon aikana tavattiin tarkastusten yhteydessä viisi etsintäkuulutettua henkilöä. Lisäksi yksi henkilö käännytettiin takaisin asuinmaahansa puuttuvan matkustusasiakirjan takia.

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 14 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan kaksi (vko 14: 8) tilapäisen suojelun hakemusta. Käännyttämisiä tehtiin neljä (vko 14: 0), pääsyn epäämisiä tehtiin kolme (vko 14: 6) ja turvaamistoimia viisi (vko 14: 13).

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa kolme uutta esitutkintaa

Viikon 15 aikana merivartiostossa aloitettiin kolme uutta esitutkintaa (vko 14: 12), joista kaikki kolme käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat lievä valtionrajarikos ja ulkomaalaisrikkomus. 
Asiakirjatutkintaryhmän toimesta havaittiin viikolla 15 kahden tapauksen yhteydessä kolme väärää/väärennettyä asiakirjaa.

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merialueella tehtävämäärät pysyivät edellisen viikon tasolla

Merivartioston merellisten tehtävien määrät pysyivät edelliseen viikkoon verrattuna samalla 
tasolla. Viikon 15 aikana oli yhteensä 9 (vko 14: 10) meripelastus-, avustus- ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. 

Valvonta-alueen jäät ovat sulaneet lähes kokonaan ja pienveneliikenne lisääntynyt. 

Balticconnector kaasuputken korjaustyöt valmistuivat viikolla 15. Vartiolaiva Turva oli valvomassa, turvaamassa ja dokumentoimassa kaasuputkilinjan korjauksen. Korjaustöiden valmistuminen tarkoitti myös Suomenlahden merivartioston pitkän merellisen operaation päättymistä talousvyöhykkeellä.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote