Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 14

Julkaisuajankohta 8.4.2024 12.03
Tiedote
Merivartija nousee avannosta ylös naskaleiden avulla. Jäällä pussiin pakattuna matkapuhelin ja tulitikkurasia.

Vakavimmat meripelastustapahtumat liittyivät jäihin putoamisiin.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 14 aikana 65 772 (vko 13: 64 282) rajatarkastusta ja 262 (13: 613) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Viikon aikana tavattiin tarkastusten yhteydessä 22 etsintäkuulutettua henkilöä.

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 14 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa sekä ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 228 (vko 13: 224) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Viikon aikana tavattiin tarkastusten yhteydessä viisi etsintäkuulutettua henkilöä. Lisäksi tarkastuksissa paljastui myös neljä eri väärennöstä, kolme ajokorttia sekä yksi henkilökortti.

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 14 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan seitsemän turvapaikkahakemusta (vko 13: 7) ja kahdeksan (vko 13: 7) tilapäisen suojelun hakemusta. Pääsyn epäämisiä tehtiin kuusi (vko 13: 4) ja turvaamistoimia 13 (vko 13: 0).

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa 12 uutta esitutkintaa

Viikon 14 aikana merivartiostossa aloitettiin 12 uutta esitutkintaa (vko 13: 9), joista seitsemän käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat muun muassa valtionrajarikos, maahantulokiellon rikkominen, väärennys, väärennysaineiston hallussapito ja väärän henkilötiedon antaminen.

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merialueella tehtävämäärät lievässä nousussa

Merivartioston merellisten tehtävien määrät olivat lievässä nousussa. Viikon 14 aikana oli yhteensä 12 (vko 13: 10) meripelastus-, avustus- ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. Toiminta-alueen jäätilanne on heikentynyt tasaisesti sään lämpenemisen myötä. Vakavimmat meripelastustapahtumat liittyivätkin jäihin putoamisiin, joko vahingossa, tai tahallaan itsetuhoisesti. Vartiosto on pyrkinyt ennaltaehkäisemään jäillä liikkumista aktiivisella viestinnällä.

Yksittäistä pienveneliikennettä on havaittu merialueella ja kuluneella viikolla saatiin jo ensimmäinen huvialuksiin liittyvä pelastustehtävä. Merkittävimpänä yksittäisenä tehtävänä voidaan pitää Suomenlahdelta löytynyttä, pintaan ajautunutta merimiinaa, joka tarkemmassa selvityksessä selvisi onneksi harjoitusmiinaksi. 

Jäätilanne vartioston toiminta-alueella on tällä hetkellä varsin vaihteleva ja heikko. Suomenlahden merivartiosto ei suosittele enää tänä keväänä jäille menemistä.

Meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000. Tallenna numero matkapuhelimeesi.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote