Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 10

Julkaisuajankohta 11.3.2024 13.44
Tiedote
Ihminen pudonnut jäihin.
Merivartija kertaamassa jäistä pelastautumista.

Useita tehtäviä, joissa ihminen oli mennyt jäistä läpi.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 10 aikana 68 773 (vko 9: 70 142) rajatarkastusta ja 26 (9: 11) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Etsintäkuulutettuja tavattiin 20.

Suomen myöntämillä oleskeluluvilla maahan saapuneita matkustajia ei käännytetty viikon aikana yhtään (vuonna 2024 yhteensä 6).

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 10 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa sekä ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 185 (vko 9: 258) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Tarkastusten yhteydessä tavattiin viisi (vko 9: 5) etsintäkuulutettua henkilöä. 

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 10 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan neljä (vko 9: 4) turvapaikkahakemusta ja kolme (vko 9: 4) tilapäisen suojelun hakemusta. Pääsyn epäämisiä tehtiin kaksi (vko 9: 2) ja turvaamistoimia seitsemän (vko 9: 8). 

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa seitsemän uutta esitutkintaa

Viikon 10 aikana merivartiostossa aloitettiin seitsemän uutta esitutkintaa (vko 9: 4), joista kolme käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Suomenlahden merivartioston käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat väärennys, valtionrajarikos, maahantulokiellon rikkominen, väärennysaineiston hallussapito ja laittoman maahantulon järjestäminen.

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Yhdeksän merellistä pelastustehtävää

Merivartioston viikko merialueella oli ajankohtaan nähden tavanomainen. Viikon 10 aikana oli yhdeksän (vko 9: 7) meripelastus-, avustus, ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. Heikot jäät aiheuttivat viikolla useita tehtäviä, joissa ihminen oli mennyt jäistä läpi. Kuluneen viikon viestinnässä painotettiin heikkoja jäitä merialueilla, sekä muistutettiin asianmukaisesta varustautumisesta jäällä liikuttaessa. Jäätilanne vartioston toiminta-alueella on tällä hetkellä varsin vaihteleva ja paikoittain haastava.

Läntisellä Suomenlahdella on sisäsaaristossa 10-40 cm paksua kiintojäätä. Rannikon edustalla on 10-25 cm paksua tiheydeltään vaihtelevaa ajojäätä ja uutta jäätä noin seitsemän meripeninkulmaa linjan Jussarö - Helsingin majakka eteläpuolelle. Ulompana on pääosin avointa. Itäisellä Suomenlahdella on saaristossa 30-60 cm paksua kiintojäätä ja tasaista jäätä. Ulompana on 10-35 cm paksua tiheydeltään vaihtelevaa ajojäätä ja uutta jäätä noin 17 meripeninkulmaa Kalbådagrundin eteläpuolelle, Ruuskeriin ja Tytärsaareen. Ulompana on pääosin avointa.

Jäälle mentäessä tulee varustautua tarvittavin turvavarustein. Ota mukaasi ainakin jäänaskalit, pilli ja metallipäinen sauva, millä voit kokeilla jään kestävyyttä. Kännykkä on syytä pakata vesitiiviiseen suojapussiin. Lisäksi muista kertoa minne aiot. Jäälle lähtiessä, kerro jollekin, minne olet menossa ja vältä liikkumista yksin. Vahingon sattuessa on useimmiten kiire. Mitä kylmempi vuodenaika, sitä kriittisempää on, että pelastustoimet saadaan heti keskitettyä oikealle alueelle. 

Meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000. Tallenna numero matkapuhelimeesi.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote