Hyppää sisältöön

Poikkeukselliset olosuhteet jatkuvat – Rajavartiolaitos uudistaa kansalaisviestintäänsä

Julkaisuajankohta 12.3.2021 14.54
Uutinen
Rajavartijat töissä ulkona. Auto on saapunut rajatarkastukseen.

Vuoden 2021 alussa Rajavartiolaitos toimii yhä poikkeuksellisissa olosuhteissa valtakunnan kaikilla rajoilla.

Tammikuussa valtioneuvosto päätti kiristää maahantulon rajoituksia, jotta uusien koronavirusmuunnosten leviämistä pystyttäisiin hidastamaan. Eräiden rajanylityspaikkojen aukioloaikoja on myös rajoitettu, jotta terveysviranomaisten on mahdollista olla läsnä rajanylityspaikoilla ja tavoittaa rajanylittäjät. 

Rajavartiolaitoksen toiminnalla valtakunnan rajoilla on ollut merkittävä vaikutus pandemian torjunnassa.

Rajaliikenteen rajoitukset ovat vaikuttaneet Suomeen saapuvan liikenteen määriin. Kokonaisuudessaan rajaliikenteen määrät ovatkin merkittävästi normaalia vähäisempiä kaikilla rajoilla. Ajankohtaiset rajaliikenteen tilastot julkaistaan viikoittain Rajavartiolaitoksen Twitter-tilillä @rajavartijat.

Infograafi Suomeen saapuvasta liikenteestä viikolla 9. Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla rajanylittäjiä 20 723 (-88% normaalista) ja merirajalla 3787 (-93% normaalista). Viron vastaisella merirajalla rajanylittäjiä 13 513 (-88% normaalista). Norjan vastaisella maarajalla rajanylittäjiä 1545 (-95%). Venäjän vastaisella maarajalla rajanylittäjiä 7651 (-92% normaalista). Lentoliikenteessä rajanylittäjiä oli 5945 (-97% normaalista).

Kuluneen vuoden aikana maailmanlaajuisen koronapandemian torjunnassa Suomi on pärjännyt verrattain hyvin. Näillä näkymin nykyiset rajoitukset jatkuvat ainakin 17.4.2021 asti. 

Tavoitteena on, että sisärajavalvonnasta luovutaan heti kun tilalle saadaan korvaavia toimenpiteitä, joilla pystytään vahvistamaan kansalaisten terveysturvallisuutta. Näiden valmistelu jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Sisärajavalvonnan päättyessä Rajavartiolaitos valmistautuu antamaan virka-apua terveysviranomaisille valtakunnan rajoilla. 

Rajavartijat töissä ulkona. Auto on saapunut rajatarkastukseen.

Kehitämme toimintaamme koronapandemiassa jatkuvasti

Rajavartiolaitoksen operatiivinen toiminta on ollut tarkassa syynissä koronapandemian aikana. Rajavartiolaitos kehittää toimintaansa ja yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa jatkuvasti, jotta voimme parhaiten vastata kansalaisten turvallisuustarpeisiin. Myös laillisuusvalvonta auttaa Rajavartiolaitosta kehittämään toimintaansa. 

Oikeuskansleri ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoivat loka- ja marraskuussa 2020 päätöksensä sisärajavalvonnasta seuranneiden kansalaisten kanteluiden pohjalta.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että rajaliikennettä koskevat päätökset olivat lainmukaisia eikä niissä puututtu ihmisille perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies puolestaan totesi valtioneuvoston tekemien rajapäätösten tarkoituksena olleen vähentää rajan yli liikkumista koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja siten edistää kansalaisten perusoikeutta, hengen ja terveyden suojaa. Toisin sanoen onnistuimme tehtävissämme tässä nopeasti kehittyneessä ja äärimmäisen haastavassa tilanteessa myös laillisuusvalvonnan näkökulmasta. 

Rajavartija ohjaa satamassa autoja.

Ylimmät laillisuusvalvojat näkivät kevään rajanylityskäytänteissä myös kehitettävää. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies muistutti, että rajanylittäjille olisi tullut neuvoa alusta alkaen säännönmukaisemmin, että maasta lähtö ei ole suositeltavaa, mutta liikkumisvapaus ja samalla rajan ylittäminen on kuitenkin jokaisen perusoikeus. Suomen kansalaisten yleinen turvallisuus sekä hengen ja terveyden suojaaminen on kuitenkin tilanteessa korostunut, joten matkustamista koskevien suositusten antaminen on ollut perusteltua. 

Ylimmät laillisuusvalvojat kiinnittivät lisäksi huomiota siihen, että rajavartiolaissa ei nykyisellään ole huomioitu pandemian kaltaisia poikkeuksellisia oloja. Työ lainsäädännön muutostarpeiden selvittämiseksi käynnistettiin jo keväällä ja sitä nopeutettiin edelleen laillisuusvalvojien päätöksiin vastaamiseksi. 

Verkkosivuston uudistuksessa tavoitteena ihmislähtöiset ja informatiiviset sisällöt

Kansalaisviestintämme pääkanava raja.fi-verkkosivusto on kokonaan uudistettu. Tavoitteenamme ovat käyttäjälähtöiset sivut, joiden avulla voimme vastata kansalaisten tiedontarpeisiin aiempaa paremmin. 

Verkkosivustouudistuksemme on jaettu toteutusvaiheisiin, joiden kautta laaja sivustokokonaisuus on helpommin hallittavissa. Täydennämme verkkosivujemme sisältöjä vuoden 2021 aikana ja hyödynnämme työskentelyssämme verkkosivuillamme syksyllä 2020 toteutetun käyttäjäkyselyn tuloksia.

Keväällä poikkeusoloista saadut kokemukset on hyödynnetty raja.fi-sivuston uudistuksessa. Meillä on nyt entistä paremmat edellytykset reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Olemme myös varautuneet aiempaa paremmin mahdollisiin häiriötilanteisiin verkkopalveluissamme.    
 

Raja - uutinen