Hyppää sisältöön

Länsi-Suomen merivartiostolla jälleen poikkeuksellinen toimintavuosi turvallisuusympäristön muutosten keskellä

Julkaisuajankohta 23.1.2023 15.31
Tiedote
Ilmakuva merellä olevasta merivartioston vartiolaivasta, jonka takana pienempi Ruotsin rannikkovartioston laiva

Kaksi vuotta kestäneen koronapandemian vihdoin hellitettyä alkuvuodesta 2022, kohtasimme uuden turvallisuusympäristön haasteen Venäjän aloittaessa laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Sodan vaikutukset tuntuvat merivartioston toimintaympäristössä, vaikka Suomen rajaturvallisuuteen ei kohdistu välitöntä uhkaa. Vuoden 2022 kuluessa kehitimme monipuolisesti suorituskykyjämme ja valmiuttamme vastata muuttuneisiin turvallisuusuhkiin niin maalla kuin merellä.

Vuonna 2022 merivartiosto lisäsi reservin koulutusta tuntuvasti aiempiin vuosiin verrattuna. Kaiken kaikkiaan kertausharjoitusvuorokausia kertyi pitkälle toista tuhatta. Kertausharjoitukset ja reservin vapaaehtoiset harjoitukset ovat merivartiostolle hyvä tilaisuus kouluttaa reserviläisten lisäksi myös omaa henkilökuntaa. Harjoitukset rakennettaan nousujohteisiksi, edeten yksilötaidosta joukkojen harjoituksiin. Harjoitukset pitävät sisällään sekä teoriaopetusta että käytännönläheistä koulutusta ja harjoitteita todellisessa toimintaympäristössä. Kertausharjoitukset saivat loppukyselyissä jälleen mairittelevan palautteen reserviläisiltä kokonaisarvosanan ollessa 4,4 viisiportaisella asteikolla.

Länsi-Suomen merivartioston osallistui myös toimialueensa paikallispuolustusharjoituksiin (PAPU). Puolustusvoimien toimeenpanemat paikallispuolustusharjoitukset kehittävät paikallisjoukkojen valmiutta alueellisiin taistelu- ja suojaustehtäviin sekä vahvistavat viranomaisten yhteistoimintakykyä häiriötilanteissa. Erityisesti harjoituksissa yhteensovitetaan viranomaisten tilannekuvaa ja johtamista. Vuosia jatkuneen harjoittelun tuloksena nykyisellään kyetään tehokkaaseen viranomaisten väliseen yhteistoimintaan alueellisen uhkakuvan mukaisesti. Merivartiostosta harjoituksiin osallistui sekä henkilökuntaa että reserviläisiä.

Partioinnilla täydennetään kiinteiden valvontasensoreiden tuottamaa tilannekuvaa. Partioinnin yhteydessä myös suoritetaan erinäisiä muita Rajavartiolaitokselle säädettyjä valvontatehtäviä. Vuonna 2022 Länsi-Suomen merivartiosto partioi venekalustolla noin 14 000 tuntia ja vartiolaivalla noin 13 000 tuntia. Miehittämättömiä ilma-aluksia lennätettiin partioiden tilannekuvan tukena vuonna 2022 lähes 400 tuntia. Merellistä valvontaa täydentämässä oli kesän ajan merivartioston käytössä myös Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) kiinteäsiipinen keskiraskas lennokki. Maa-alueella, esimerkiksi satamien valvontaan, maastoliikenteen valvontaan ja metsästyksen valvontaan liittyen, partioitiin noin 20 000 tuntia. Partioinnin yhteydessä merivartiosto suoritti erilaisia tarkastuksia yhteensä noin 14 000 kappaletta.  

Koronapandemian kansanterveydelle aiheuttaman uhkan johdosta valtioneuvoston päätöksin toimeenpantu sisärajavalvonta päättyi 31.1.2022. Ulkorajaliikenteen maahantulorajoitukset jatkuivat 14.2.2022 saakka. Erityisesti rajatarkastukset sisärajoilla työllistivät merivartiostoa huomattavasti. Merivartiosto jatkoi virka-apua terveysviranomaisille pandemiantorjuntaan liittyen 30.6.2022 saakka. Venäjän kansalaisten maahantuloa Suomen ulkorajalla alettiin Suomen kansainvälisten suhteiden turvaamiseksi rajoittaa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 30.9.2022 alkaen. Tällä hetkellä Länsi-Suomen merivartioston toimialueelle ei kohdistu säännöllistä ulkorajaliikennettä.

Länsi-Suomen merivartiostossa tutkittiin vuoden 2022 aikana 116 epäiltyä rikosta. Laittoman maahantulon järjestämiseen liittyviä esitutkintoja lähetettiin syyttäjälle 7 kpl ja samalla nimikkeellä esitutkintoja oli vuodenvaihteessa kesken 7 kpl. Maahantulokiellon rikkojia paljastettiin valvonnassa 11 kpl. Merkittävin rikostutkinta liittyi laittoman maahantulon järjestämiseen ja siihen liittyvään törkeään ihmiskauppaan sekä törkeään raiskaukseen. Esitutkinta kesti kokonaisuudessaan 8 kk ja tuomio asialle luettiin joulukuussa 2022. Tekijä tuomittiin käräjäoikeudessa 5 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Merivartioston tutkimien merellisten rikosten kirjo on laaja. Merivartiosto paljasti valvonnassaan vesiliikennejuopumuksia 43 kpl ja merellisiä ympäristörikoksia havaittiin 6 kpl. Hallinnollisia öljynpäästömaksuja määrättiin 5 kpl. Vuonna 2019 tapahtunutta Venäjälle liikennöineen, Italian lipun alla purjehtineen matkustaja-aluksen öljypäästöä käsiteltiin merioikeudessa, joka määräsi rangaistukseksi aluksen päällikölle ja konepäällikölle 100 päiväsakkoa. Tuomio ei ole lainvoimainen. Aluksen omistavalle varustamolle määrättiin hallinnollinen öljynpäästömaksu: 28064 €. 

Merellisten pelastustehtävien määrä Länsi-Suomen merivartioston vastuualueella nousi hieman verrattuna edeltävään vuoteen. Länsi-Suomen merivartioston meripelastuskeskus johti 983 meripelastus- ja avustustehtävää, kun vuonna 2021 tehtäviä oli 907. Kuten aiempinakin vuosina, valtaosa pelastustehtävistä ajoittui kesäkuukausille. Touko-elokuu väliselle ajalle pelastustehtävistä ajoittui noin puolet, joista edelleen noin puolet viikonloppuisin. Yhteistoiminta vapaaehtoisten meripelastajien kanssa niin operatiivisen meripelastustoiminnan kuin harjoitustenkin osalta jatkui erinomaisella tasolla.  Vapaaehtoiset meripelastajat suorittivat noin neljänneksen kaikista merivartioston vastuualueen merellisistä pelastus- ja avustustehtävistä.

Merellisiä öljypäästöhavaintoja Länsi-Suomen merivartiosto vastaanotti vuonna 2022 kaikkiaan 33 kpl, joista valtaosa tarkemman selvityksen yhteydessä onneksi osoittautui ympäristölle vaarattomiksi aineiksi, kuten kalaöljyksi. Meripelastuksen ja ympäristövahinkojen torjunnan harjoituksia merivartioston yksiköille kertyi vuoden aikana yli 60. Suurin näistä oli Rauman edustalla syyskuussa järjestetty Kööpenhaminan sopimuksen mukainen kansainvälinen ympäristövahinkojen torjunnan harjoitus.

Kuten yllä kuvatusta toiminnan laajuudesta ilmenee, on merivartiosto rannikolla, saaristossa ja merialueella toimiva monipuolisen tehtäväkentän omaava turvallisuuden yleisviranomainen. Merivartiosto turvaa ihmisiä, ympäristöä ja Suomea kaikissa olosuhteissa. Lisäksi merivartiosto tukee suorituskyvyillään muita viranomaisia kuten poliisia, pelastustoimea ja ensihoitoa. Erinomaisen suomalaisen viranomaisyhteistyön hengessä merivartiosto myös saa tarvittaessa tukea muilta viranomaisilta. Länsi-Suomen merivartiosto haluaakin esittää varauksettomat kiitokset yhteistyökumppaneilleen toimivasta yhteistyöstä vuonna 2022. Toivotamme kaikille menestystä sekä valoisempia aikoja alkaneelle vuodelle!
 

Länsi-Suomen merivartiosto Raja - tiedote