Hyppää sisältöön

Katsaus Suomenlahden merivartioston toimintaan vuonna 2022

Julkaisuajankohta 31.1.2023 14.32
Tiedote

Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartioston toimintaympäristö muuttui turvallisuusympäristön muutoksen myötä vuonna 2022 aikaisempiin vuosiin verrattuina, joita leimasivat koronapandemian rajoitustoimet ja sisärajavalvonta.

Katso videolta kuvia Suomenlahden merivartioston toimintavuodesta 2022 (youtube.com).

Merivartioston perustehtävät, rajojen valvonta, rajatarkastukset, meripelastus, ympäristövahinkojen torjunta, rikostorjunta ja osallistuminen sotilaalliseen maanpuolustukseen ovat tehtäviä, jotka hoidetaan Rajavartiolaitoksen arvojen mukaisesti kaikissa turvallisuustilanteissa. Suomenlahden merivartioston toimintaa vuonna 2022 on värittänyt entisestään tehostettu valmius ja varautuminen sekä lukuisat erilaiset suosituskykyä ylläpitävät ja tehostavat harjoitukset.

Toimivan viranomaisyhteistyön merkitys korostui entisestään. Erityisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamassa yhteistyö muiden viranomaisten kanssa oli toimivaa, joustavaa ja tuloksellista koko vuoden ajan.

Meripelastustehtävien määrä Suomenlahdella väheni 17 %

Suomenlahden merivartiosto johti vuonna 2022 yhteensä 871 meripelastustehtävää (2021: 1 046 kpl). 

Myös merivartioston osallistuminen muiden viranomaisten johtovastuulle kuuluviin turvallisuustehtäviin erityisesti saaristossa väheni samassa suhteessa. Tällaisia pelastustoimen ja ensihoidon tehtäviä suoritettiin 167 kappaletta, kun aiempana vuonna niitä oli 247. 

Meripelastus- ja muiden pelastustehtävien määrän vähentymisessä näkyi vesillä liikkumisen vähentyminen kahden koronavuoden jälkeen.

Merialueen ympäristövahinkojen torjunnan suorituskykyä kehitettiin harjoitustoiminnalla

Suomenlahden merivartioston yksiköt järjestivät ympäristövahinkojen torjuntaharjoituksia, joiden avulla parannettiin valmiutta öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan merialueella. Suurimmassa harjoituksessa huhtikuussa harjoiteltiin ensimmäistä kertaa suuressa mittakaavassa öljyonnettomuudessa tarvittavaa logistiikkaa. Muiden harjoitusten pääpaino oli muun muassa puomittamisessa, öljynkeräyslaitteistojen käytössä sekä torjuntatoimien johtamisessa.

Kriisivalmius ja sotilaallinen maanpuolustus

Vuonna 2022 toteutettiin kaksi merivartiokomppanian kertausharjoitusta; 12.-19.5.2022 Helsingin itäpuolisella alueella ja 21.-25.9.2022 itäisellä Suomenlahdella. Kertausharjoituksissa harjoiteltiin merivartioston poikkeusolojen tehtäviä ja yhteistoimintaa Puolustusvoimien kanssa. Molemmat harjoitukset toteutuivat suunnitelmien mukaisesti ja harjoitusten tavoitteet saavutettiin.

Merivartioston virkamiehiä on vuoden aikana koulutettu aktiivisesti poikkeusolojen tehtäviinsä sekä vartioston sisäisissä koulutustilaisuuksissa, että osallistumalla Puolustusvoimien harjoituksiin. Vuoden 2022 aikana on harjoiteltu normaali- ja poikkeusolojen yhteistoimintaa eri viranomaisten kanssa erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Rikostorjunta on keskeinen osa rajaturvallisuuden ylläpitoa

Koronarajoitusten poistuminen ja sisärajatarkastusten päättyminen mahdollistivat rikostorjunnan resurssien keskittämisen ydinalueen tehtäviin, kuten laittoman maahantulon torjuntaan Schengen alueen ulkorajalla. Vartiostossa aloitettiin esitutkinta yhteensä 61 laittoman maahantulon järjestämisestä, joista 16 olivat tekomuodoltaan törkeitä.  Kansainvälinen rikostorjuntayhteistyö helpottui matkustusrajoitusten poistuttua ja esitutkintatoimenpiteitä suoritettiinkin enenevissä määrin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Kansallinen viranomaisyhteistyö jatkui vuonna 2022 ja yhteisiä tutkintaryhmiä perustetiin erityisesti poliisin kanssa. 

Rajatarkastukset Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteen määrä (2 619 785 hlöä) kasvoi + 253 % vuoteen 2021 verrattuna. Pandemian aikaisten rajoitusten päättyminen 30.06.2022 oli suurin vaikuttava tekijä liikenteen kasvuun. Ulkorajaliikenteen matkustajamäärien kasvu Helsinki-Vantaa lentoasemalla alkoi kuitenkin jo ennen koronarajoitusten päättymistä. Suhteellisesti suurin kasvu tapahtui touko-kesäkuussa ollen + 32 %. 

Sisärajavalvonnan ollessa palautettuna 28.12.2021-31.01.2022, suoritetiin 103 811 rajatarkastusta sisärajan ylittävässä matkustajaliikenteessä. 

Ukrainan sodan johdosta Venäjän kansalaisille 30.09.2022 asetetut maahantulon rajoitukset muuttivat ulkorajan ylittävän matkustajaliikenteen liikennemuotoja. Lokakuussa 2022 Helsinki-Vantaan lentoasemalla suoritettiin 68 % kaikista Rajavartiolaitoksen rajatarkastuksista. 

Vuonna 2022 jatkettiin Älykkäät rajat -hankkeen toimeenpanon teknillistä valmistelua sekä jatkettiin rajatarkastuksiin liittyvien itsepalvelukioskien käyttöönottovaiheen kokeilutoimintaa. 

Rajatarkastukset matkustaja-alus ja huviveneliikenteessä 

Sisärajavalvonnan ollessa palautettuna alkuvuodesta 2022 Helsingin satamassa suoritettiin 79 083 rajatarkatusta. Suomenlahden satamiin ei suuntautunut vuoden 2022 aikana ulkorajan ylittävää säännöllistä reittiliikennettä. Helsingin satamaan saapui kuitenkin kesän aikana 164 risteilyalusta. Risteilyaluksissa oli matkustajia noin 161 000 henkilöä. Helsingin satamassa maihin nousseille merimiehille myönnettiin 380 viisumia rajalla. Viisumien määrä vastaa 49 % kaikista Rajavartiolaitoksen myöntämistä viisumeista.

Vuoden 2022 aikana Helsingin satamassa vieraili useita ulkomaisia sota-aluksia, joiden rajatarkastus – ja turvallisuusjärjestelyihin Suomenlahden merivartiosto otti osaa.

Huviveneiden rajanylityspaikoilla rajatarkastettu liikenne (40 huvialusta) oli vähäistä vuoden 2022 aikana. Huviveneiden määrä rajatarkastuksissa väheni puoleen vuoden 2021 määrästä (- 56 %). Ukrainan sodan johdosta Euroopan unionin asettamat pakotteet estivät huviveneiden viennin käytettäväksi Venäjällä ja tuonnin käytettäväksi Schengen-alueella, joka vaikutti suoraan rajanylitysten määrään.

Merivartiokoulutushaara varusmiehille

Merivoimien Rannikkoprikaati yhteistyössä Suomenlahden merivartioston kanssa koulutti merivartioston poikkeusolojen reserviin sijoitettavia varusmiehiä erillisellä merivartiokoulutushaaralla. Monipuolisen merivartiokoulutushaaran sisältöön kuuluu muun muassa tiedustelua sekä erilaisia valvonta- etsintä- ja kiinniottotehtäviä vaativissa saaristo-olosuhteissa. Palveluksensa läpäisseet merivartiokoulutushaaran käyneet varusmiehet sijoitetaan merivartioston reserviin.

Kansainvälinen rajaturvallisuusyhteistyö

Suomenlahden merivartioston rajavartiomiehiä osallistui Frontex-operaatioihin Euroopan alueella rajatarkastus- ja rajavalvontatehtävissä. Operaatiomaina oli muun muassa Romania, Kreikka, Italia ja Itävalta. Lisäksi Suomenlahden merivartiosto isännöi Frontex-virkamiehiä Helsingin rajatarkastusosastossa Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Suomenlahden merivartiosto muisti ja palkitsi itsenäisyyspäivän tienoilla Viron poliisi- ja rajavartioviraston henkilöstöä sisärajavalvonnan palauttamisen aikaisesta tiivistä yhteistyöstä. Samaa läheistä yhteistyötä jatketaan edelleen rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden alalla.

Katso videolta kuvia Suomenlahden merivartioston toimintavuodesta 2022 (youtube.com).

 

Raja - tiedote