Hyppää sisältöön

Katsaus Pohjois-Karjalan rajavartioston toimintaan marraskuussa 2023

Julkaisuajankohta 4.12.2023 15.18
Tiedote

Rajatilanne itärajalla on muuttunut laittoman maahantulon ilmiön takia. Niiralan rajanylityspaikka on ollut suljettuna 18.11.2023 alkaen osana ilmiön pysäyttämistä.

Rajojen valvonta

Maastorajalla ei marraskuun aikana havaittu yhtään luvatonta rajanylitystä. Käynnissä oleva laittoman maahantulon ilmiö voi kuitenkin laajentua maastorajalle rajanylityspaikkojen ollessa suljettuna. Rajavartiosto varautuu myös tällaiseen tilannekehitykseen ja on tehostanut rajojen valvontaa. Rajaa valvotaan partioinnilla, teknisellä valvonnalla ja valvontalennoilla. Lisäksi painopistealueille on pystytetty tilapäisiä estelaitteita.

Itärajalla vallitsevan tilanteen takia Rajavartiolaitos pyysi Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta lisäresursseja (mm. henkilöstöä). Frontexin lisähenkilöstöä tuli myös Pohjois-Karjalan rajavartioston alueelle marraskuun lopulla. Frontexin henkilöstöä käytetään yhdessä rajavartioston omien rajavartijoiden kanssa rajavalvonnan tehostamiseen.

Metsästäjiä kehotetaan edelleen välttämään koirien irti päästämistä rajan läheisyydessä, jotta koiria ei päätyisi vahingossa Venäjän puolelle. Tarkempia ohjeita metsästämisestä ja marjastamisesta rajan läheisyydessä on Rajavartiolaitoksen www-sivuilla: Rajavyöhykkeelle vain luvalla – Rajan läheisyydessä huomioitavia asioita metsästäjille ja marjastajille.

Rajatarkastukset

Alkusyksystä Suomeen saapui Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta henkilöitä, joiden maahantulon edellytykset eivät olleet kunnossa. Henkilöt hakivat Suomeen saavuttuaan turvapaikkaa. Marraskuun aikana tällaisten tapausten määrät lähtivät selkeään nousuun. Mainitun ilmiön ja sen aiheuttaman uhkan pysäyttämiseksi valtioneuvosto teki 16.11.2023 päätöksen, jonka mukaisesti Niiralan ja Kaakkois-Suomen alueen rajanylityspaikat suljettiin 18.11.2023 alkaen. Rajanylityspaikkojen sulkemisessa käytettiin fyysisiä estelaitteita (mm. erilaisia betoni- ja aitaelementtejä). Sääntöjenvastainen maahantulo itärajalla jatkoi kuitenkin kasvuaan ja valtioneuvosto joutui muuttamaan päätöstään kahdesti marraskuun aikana. Viimeisimmän, 28.11.2023 tehdyn päätöksen mukaisesti, kaikki itärajan rajanylityspaikat (pl. Vainikkalan rautatierajanylityspaikka) on suljettu 13.12.2023 asti. Samalla kansainvälisen suojelun haku on keskitetty avoinna oleville lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

Ajantasainen tieto Niiralan ja muiden rajanylityspaikkojen tilanteesta on luettavissa Rajavartiolaitoksen sivuilla: Rajoitukset Suomen itärajan rajanylityspaikoilla.

Niiralan rajanylityspaikan 18.11.2023 tapahtuneen sulkemisen jälkeen Pohjois-Karjalassa ei ole tehty yhtään rajanylitystä. Niiralan rajanylityspaikalla tehtiin marraskuussa 8 834 rajatarkastusta (lokakuussa oli 16 414 rajatarkastusta). Rajanylitysten määrä väheni vuoden 2022 marraskuuhun (17 889) verrattuna noin 49 prosenttia. Suomalaisia rajanylittäjiä oli marraskuussa 4 600 (noin 52 prosenttia) ja venäläisiä rajanylittäjiä 4 001 (noin 45 prosenttia). Muiden maiden kansalaisia oli 233 eli noin kolme prosenttia kokonaisliikenteestä. Tilastovertailuna vuoden 2022 marraskuussa suomalaisten osuus oli noin 53,5 prosenttia (9 597), venäläisten osuus oli noin 44,5 prosenttia (7 946) ja muiden maiden kansalaisia oli kaksi prosenttia (346). Rajanylitysliikenteessä on edelleen voimassa Venäjän kansalaisia koskevia maahantulorajoituksia.

Koko alkuvuoden aikana rajanylityksiä on ollut 191 420. Vuoden 2022 tammi-marraskuun aikana rajanylityksiä oli 236 402, joten laskua on ollut noin 19 prosenttia. Alkuvuonna 2022 voimassa oli vielä koronaan liittyviä matkustusrajoituksia.

Marraskuussa Niiralassa tehtiin kaksi pääsyn epäämistä.

Joensuun lentoasemalla ei tehty marraskuussa rajatarkastuksia.

Lieksan Inarin tilapäinen rajanylityspaikka on edelleen suljettuna. Venäjän federaation puunvientiä koskevien rajoitusten johdosta liikenne Inarin tilapäisen rajanylityspaikan kautta on ollut pysäytettynä rajavaltuutettujen päätöksellä jo 1.11.2021 alkaen.  

Rikostorjunta 

Marraskuussa Pohjois-Karjalan rajavartioston rikostorjunnan kannalta merkittävin tapahtuma oli 17.11.2023 Niiralan rajatarkastusasemalle saapunut 29 henkilöä käsittävä kolmannen maan kansalaisista koostunut väkijoukko. Henkilöt saapuivat Venäjältä Suomeen polkupyörin sekä kävellen. Henkilöillä ei ollut maahantuloon vaadittavia viisumeita tai oleskelulupia. Tapahtumaan liittyen avattiin tutkinta epäillyistä valtionrajarikoksista. Kyseisiin valtionrajarikoksiin liittyvien esitutkintojen myötä on paljastunut tähän mennessä myös kaksi epäiltyä väärennysrikosta.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi marraskuussa Niiralan rajanylityspaikalla yhteensä 30 epäiltyä valtionrajarikosta. Lisäksi on avattu yksi esitutkinta epäillystä laittoman maahantulon järjestämisestä.

Esitutkinta on kaikkien edellä mainittujen rikosasioiden osalta kesken.

Sotilaallinen maanpuolustus

Pohjois-Karjalan rajavartioston rajajääkärikomppaniassa toteutettiin marraskuussa koulutuskauden mukaisia koulutuksia ja harjoituksia. 

Lisätietoja antaa rajavartioston apulaiskomentaja, puh. 0295 423 000.

 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto Raja - tiedote