Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 5

Julkaisuajankohta 5.2.2024 15.05
Tiedote
Partiovene avovesikohdassa seuraamassa edellä jäissä menevää alusta.

Merivartiostossa tavanomainen talviviikko.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Lakot vaikuttivat merkittävästi rajatarkastusten lukumääriin torstaina ja perjantaina. 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 5 aikana 49 009 (vko 4: 59 723) rajatarkastusta ja 383 (4: 225) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Suomen myöntämillä oleskeluluvilla maahan saapuneista käännytettiin viikon aikana 0 (vuonna 2024 yhteensä 1). 

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 5 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa sekä ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 256 (vko 4: 208) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 5 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan kolme (vko 4: 17) turvapaikkahakemusta ja kuusi (vko 4: 5) tilapäisen suojelun hakemusta. Käännyttämisiä tehtiin yksi (vko 4: 4) ja pääsyn epäämisiä kaksi (vko 4: 1). Turvaamistoimia tehtiin kolme (vko 4: 19).

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa viisi uutta esitutkintaa

Esitutkintojen yleistilanteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta suhteessa edellisviikkojen tilanteeseen.

Viikon 5 aikana merivartiostossa aloitettiin viisi uutta esitutkintaa (vko 4: 16), joista kolme käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat valtionrajarikos ja väärän henkilötiedon antaminen.

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Kaksi merellistä pelastustehtävää

Tilanne merialueella oli toimintaviikolla vakaa. Viikon 5 aikana oli kaksi meripelastustapahtumaa (vko 4: 0), joista toinen oli hätätilanne ja toinen epävarmuustilanne.

Läntisellä Suomenlahdella on sisäsaaristossa 10-35 cm paksua kiintojäätä. Jään reunassa on paikoin tiheää jääsohjoa. Itäisellä Suomenlahdella on saaristossa 20- 45 cm paksua kiintojäätä. Jään reunassa on paikoin 10-35 cm paksua, tiheää ja hyvin tiheää ajojäätä. Ulompana on avointa. Somerista itään on 10-35 cm paksua, hyvin tiheää ajojäätä.

Merivartioston arvion mukaan jäätilanne ei tällä hetkellä suoraan vaikuta öljykuljetusten kulkuun Suomenlahden kansainvälisellä merialueella.

Jäätilanne saaristossa on vaihteleva ja paikoin haastava. Helsingin edustalla ja läntisellä Suomenlahdella jäätilanne on molemmissa paikoissa heikko. Merivartiosto kehottaakin jäällä liikkujia varovaisuuteen ja varustautumaan asianmukaisella tavalla.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote