Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 23

Julkaisuajankohta 10.6.2024 13.26
Tiedote
Partiovene vauhdissa taustalla vartiolaiva Turva.

Merelliset tehtävämäärät edelleen nousussa – meripelastustapahtumia erityisesti uimarantojen läheisyydessä

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 23 aikana 74 425 (vko 22: 73 142) rajatarkastusta ja 116 (vko 22: 31) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Kuluneen viikon aikana ulkomaalaissäännöksiin liittyvien tarkastuksien määrä nousi huomattavasti edelliseen viikkoon verrattuna. Tarkastuksissa kohdattiin 22 etsintäkuulutettua henkilöä.

Viikon 23 aikana sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa ja ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Toimintaviikon 23 aikana tehtiin 173 (vko 22: 207) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Lisäksi yksikkö suoritti viisi risteilyalusten rajatarkastusta Helsingin satamassa, sekä rajatarkastusperusteisen alustarkastuksen Pietarista Kotkaan saapuneelle rahtialukselle.  

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 23 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan viisi (vko 22: 4) turvapaikkahakemusta ja kolme (vko 22: 1) tilapäisen suojelun hakemuksen. Käännyttämisiä tehtiin viisi (vko 22: 3), pääsyn epäämisiä kaksi (vko 22: 6) ja turvaamistoimia 11 (vko 22: 9).

Merivartiostossa 12 uutta esitutkintaa

Viikon 23 aikana esitutkintojen määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta edellisiin viikkoihin nähden. Viikon aikana aloitettiin 12 uutta esitutkintaa (vko 22: 16). Rikosnimikkeinä oli laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys, vesiliikennejuopumus, maahantulokiellon rikkominen, valtionrajarikos, ulkomaalaisrikkomus ja vesiliikennerikos. 

Merellisissä yksiköissä vilkasta

Pitkä lämmin jakso ja vesien lämpeneminen näkyivät lisääntyneenä vesiliikenteenä sekä etsintä- ja pelastustehtävinä. Viikon aikana raportoitiin runsaasti teknisiä vikoja niin moottori- kuin purjeveneissä johtaen lukuisiin avustustehtäviin. Viikon aikana oli useampia tapauksia, joissa hälytetty yksikkö ei ehtinyt kohteelle ennen kuin ongelma oli jo ratkaistu omatoimisesti tai sivullisen avustuksella. Meripelastusseuran jäsenyhdistykset olivat aktiivisesti liikkeellä ja heidän toimintansa helpotti huomattavasti pelastustehtävien aiheuttamaa kuormitusta. 

Viikon 23 aikana oli yhteensä 48 (vko 22: 42). meripelastus-, avustus-, ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään.

Muut asiat

Suomenlahden merivartiosto osallistui Puolustusvoimien lippujuhlapäivän alusparaatiin, ajoneuvoparaatiin sekä toimintakentällä Rajavartiolaitoksen kaluston ja toiminnan esittelyyn.

___


Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Raja - tiedote