Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 18/2023

Julkaisuajankohta 8.5.2023 14.37
Tiedote
Vartiolaiva Turva Kauppatorin edustalla.

Merellä rauhallista - Ukrainan presidentin vierailu työllisti myös merivartiostoa.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 18 aikana 64 764 (vko 17: 66 328) rajatarkastusta ja 736 (vko 17: 348) ulkomaalaislainsäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 18 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti toiminta-alueellaan rahtisatama-, ulkomaalais- ja tieliikenteenvalvontaa sekä rajatarkastuksia risteilyalusliikenteessä. Viikon aikana Helsingin satamiin saapui kaksi risteilyalusta. Helsingin satamassa suoritettiin ulkomaalaisvalvontaan liittyviä tarkastuksia 60 (vko 17: 100). Tarkastuksissa tavattiin kaksi (vko 17: 3) etsintäkuulutettua henkilöä.

Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 18 Suomenlahden merivartiosto suoritti Helsinki-Vantaan lentoasemalla neljä pääsyn epäämistä. Turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan 17 ja tilapäiseen suojelun hakemuksia neljä.

Pääsyn epäämisellä tarkoitetaan ulkomaalaislaissa kolmannen maan kansalaisen maahantulon estämistä ulkorajalla siten kuin siitä säädetään Schengenin rajasäännöstössä.

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Merivartiostossa 16 uutta esitutkintaa

Viikon 18 aikana merivartiostossa aloitettiin 16 (vko 17: 6) uutta esitutkintaa. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä on muun muassa laittoman maahantulon järjestäminen, väärennys ja valtionrajarikos.

Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merelliset tehtävät

Merivartioston viikko merialueilla oli rauhallinen ja tehtävämäärät laskivat edelliseen viikkoon verrattuna. Merialueen liikenne on kuitenkin vilkastunut, vaikka kylmä ilma on pitänyt suurimman osan veneistä vielä laitureissa tai telakoituna. Viikon aikana oli yhteensä kahdeksan (vko 17: 25) meripelastus-, avustus- ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. 

Merellisissä tehtävissä oli havaittavissa, että avustettavien henkilöiden venekalusto oli vielä osittain talvikunnossa. Veneilykauden käynnistyessä Suomenlahden merivartiosto muistuttaa veneilijöitä veneen tarkastuksen ja keväthuollon merkityksestä.

Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen Suomessa. Vastaamme meripelastustoimen järjestämisestä. Tehtäviä johdetaan meripelastuksen johtokeskuksista Helsingistä (Suomenlahden merivartiosto) ja Turusta (Länsi-Suomen merivartiosto).

Muut tapahtumat 

Viikon merkittävin tapahtuma oli Ukrainan presidentin valtiovierailun turvajärjestelyihin osallistuminen Helsingin poliisilaitoksen tukena. Muiden yksiköiden lisäksi vartiolaiva Turva osallistui Ukrainan presidentin vierailun turvallisuusorganisaatioon. 

Raja - tiedote