Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 18

Julkaisuajankohta 6.5.2024 13.16
Tiedote
Näkymä partioveneen perästä merelle. Taustalla purjevene.

Tehtävämäärät merialueella jatkoivat kasvuaan edelliseen viikkoon verrattuna.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Kuluneen viikon aikana matkustajamäärät pysyivät edellisen viikon tuntumassa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 18 aikana 69 861 (vko 17: 72 742) rajatarkastusta ja 311 (17: 606) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 18 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa ja ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 204 (vko 17: 141) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä löydettiin yksi väärennetty Belgian henkilökortti. 

Viikon aikana tavattiin viisi (vko 17: 4) etsintäkuulutettua henkilöä ja yksi maahantulokiellossa oleva henkilö. Lisäksi annettiin tiedoksi kaksi haastetta. 

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 18 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan kolme turvapaikkahakemusta (vko 17: 7) ja seitsemän (vko 17: 1) tilapäisen suojelun hakemusta. Käännyttämisiä tehtiin kaksi (vko 17: 5), pääsyn epäämisiä viisi (vko 17: 4) ja turvaamistoimia yhdeksän (vko 17: 16).

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa kuusi uutta esitutkintaa

Viikon 18 aikana merivartiostossa aloitettiin kuusi uutta esitutkintaa (vko 17: 12). Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä oli muun muassa valtionrajarikos, maahantulokiellon rikkominen, väärennysaineiston hallussapito, väärän henkilötiedon antaminen, perätön vaarailmoitus ja 
vesiliikennejuopumus.

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Merialueella tehtävämäärät jatkoivat kasvuaan edellisen viikkoon verrattuna

Tehtävämäärät merialueella jatkoivat kasvuaan edelliseen viikkoon verrattuna. Viikon 18 aikana oli yhteensä 20 (vko 17: 12) meripelastus-, avustus- ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. Myös 
korkeimman kiireellisyysluokan tehtäviä kirjattiin. Yhdessä näistä Rajavartiolaitoksen oma 
virkamies ilmoitti nähneensä henkilön hyppäävän mereen Isoisän sillalta Helsingissä. Mereen hypännyt henkilö pääsi maihin, mutta meni pian tajuttomaksi. Paikalle hälytettiin juuri etsintätehtävästä palaava meripelastushelikopteri, josta laskettiin alas pintapelastaja. Helsingin kaupungin pelastuslaitos hoiti henkilön jatkokuljetuksen sairaalaan. 

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Muut asiat

Ruotsin rannikkovartiosto (Kustbevakningen) toteutti HELCOM (Helsingin komissio (Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio)) viitekehyksen mukaisen ympäristövahinkojen valvontalennon Suomenlahden merialueella 2.5.2024.

Raja - tiedote