Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 11

Julkaisuajankohta 18.3.2024 13.26
Tiedote
Vartiolaiva Turvan sillalta näkymä Viron poliisi- ja rajavartiolaitoksen alukseen.

Kahdenvälinen meripelastus- ja ympäristövahinkojentorjunta -harjoitus Viron kanssa.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 11 aikana 66 469 (vko 10: 68 773) rajatarkastusta ja 420 (10: 26) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

Suomen myöntämillä oleskeluluvilla maahan saapuneita matkustajia ei käännytetty viikon aikana yhtään (vuonna 2024 yhteensä 6).

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 11 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa sekä ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 200 (vko 10: 185) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. 

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 11 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan kuusi (vko 10: 4) turvapaikkahakemusta ja yhden (vko 10: 3) tilapäisen suojelun hakemuksen. Käännyttämisiä tehtiin 13 (vko 10: 0), pääsyn epäämisiä viisi (vko 10: 2) ja turvaamistoimia 13 (vko 10: 7). 

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa 11 uutta esitutkintaa

Viikon 11 aikana merivartiostossa aloitettiin 11 uutta esitutkintaa (vko 10: 5), joista seitsemän käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat muun muassa väärennys, valtionrajarikos, laittoman maahantulon järjestäminen ja törkeä laittoman maahantulon järjestäminen.

Suomenlahden merivartiosto sai kuluneella viikolla valmiiksi laajan ja kansainvälisen törkeää laittoman maahantulon järjestämistä koskevan esitutkinnan. Suomenlahden merivartiosto tämän rikoksen jäljille syyskuussa 2022 tavallisen kenttävalvonnan kautta selvittäessään useiden laittomasti Suomeen saapuneiden henkilöiden maahantuloa. 

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Viisi merellistä pelastustehtävää

Merivartioston viikko merialueella oli ajankohtaan nähden tavanomainen. Heikot jäät aiheuttivat tehtäviä vartiostolle. Viikon 11 aikana oli viisi (vko 10: 9) meripelastus-, avustus, ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. Viikon aikana eniten huomiota herätti musta tunnistamaton aine jään pinnalla. Havaintoja aineesta tuli Suomenlahden rannikolta ja Saaristomereltä. Syke ja KRP:n rikoslaboratorio selvittävät asiaa. Tiedotusvastuu tästä on pelastuslaitoksella.

Läntisellä Suomenlahdella on sisäsaaristossa 10-40 cm paksua kiintojäätä. Rannikon edustalla on 10-25 cm paksua, pääosin hyvin tiheää, ajojäätä. Itäisellä Suomenlahdella on saaristossa 30-60 cm paksua kiintojäätä ja tasaista jäätä. Saariston edustalla on 10-35 cm paksua, paikoin ahtautunutta, hyvin tiheää ajojäätä. Suomenlahden pohjukka yhä kiintojäässä. 

Jäätilanne vartioston toiminta-alueella on tällä hetkellä varsin vaihteleva ja paikoittain haastava.

Jäälle mentäessä tulee varustautua tarvittavin turvavarustein. Ota mukaasi ainakin jäänaskalit, pilli ja metallipäinen sauva, millä voit kokeilla jään kestävyyttä. Kännykkä on syytä pakata vesitiiviiseen suojapussiin. Lisäksi muista kertoa minne aiot. Jäälle lähtiessä, kerro jollekin, minne olet menossa ja vältä liikkumista yksin. Vahingon sattuessa on useimmiten kiire. Mitä kylmempi vuodenaika, sitä kriittisempää on, että pelastustoimet saadaan heti keskitettyä oikealle alueelle. 

Meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000. Tallenna numero matkapuhelimeesi.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Muut asiat

Suomenlahden merivartiosto, Viron poliisi- ja rajavartiolaitos sekä Viron merivoimat järjestivät viikolla 11 kahdenvälisen meripelastus- ja ympäristövahinkojentorjunta -harjoituksen. Harjoitus toteutettiin kansainvälisellä vesialueella, Naissaaren luoteispuolella. Harjoituksen tavoitteena oli kansainvälisen yhteistoiminnan harjoitteleminen hälyttämisessä, hätähinauksessa ja ympäristövahinkojen torjuntatehtävissä. Harjoituksen tavoitteet saavutettiin.

Raja - tiedote