Hyppää sisältöön

Suomenlahden merivartioston viikko 7

Julkaisuajankohta 19.2.2024 14.13
Tiedote
Merivartijat ojentamassa messuvieraalle Vellamon sisäänpääsylippua.

Mukana Vene 24 Båt -messuilla.

Rajatarkastukset ja ulkomaalaissäännöksiin liittyvät tarkastukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkorajaliikenteessä suoritettiin viikon 7 aikana 64 520 (vko 6: 53 219) rajatarkastusta ja 110 (6: 594) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Etsintäkuulutettuja tavattiin 20.

Suomen myöntämillä oleskeluluvilla maahan saapuneista käännytettiin viikon aikana yksi (vuonna 2024 yhteensä 3).

•    Ulkomaalaisvalvonta on ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvontaa ja laittoman maassa oleskelun torjuntaa.

Viikon 7 aikana Sataman rajatarkastusyksikkö suoritti rahtisatamavalvontaa sekä ulkomaalais- ja tieliikennevalvontaa. Yksikkö suoritti toimintaviikon aikana 246 (vko 6: 214) ulkomaalaissäännöksiin liittyvää tarkastusta. Etsintäkuulutettuja tavattiin kuusi.

•    Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista.

Merivartiostossa käsitellyt ulkomaalaisasiat

Viikolla 7 Suomenlahden merivartiosto otti vastaan kahdeksan (vko 6: 2) turvapaikkahakemusta ja seitsemän (vko 6: 0) tilapäisen suojelun hakemusta. Käännyttämisiä tehtiin neljä (vko 6: 8) ja pääsyn epäämisiä yksi (vko 6: 7). Turvaamistoimia tehtiin 21 (vko 6: 0).

•    Ulkomaalaislain mukaiset maahantulon edellytykset on täytyttävä myös maassa oleskellessa. Käännyttämisasia saattaa tulla vireille rajatarkastusviranomaisen suorittaman maahantulo- tai maastalähtötarkastuksen, rikostutkinnan tai ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. 

Merivartiostossa kuusi uutta esitutkintaa

Viikon 7 aikana merivartiostossa aloitettiin kuusi uutta esitutkintaa (vko 6: 5), joista kolme käsiteltiin suppeassa menettelyssä. Rikostorjuntayksikön käynnistämissä esitutkinnoissa rikosnimikkeinä olivat muun muassa ulkomaalaisrikkomus, valtionrajarikos, laittoman maahantulon järjestäminen ja törkeä laittoman maahantulon järjestäminen.

•    Esitutkinta on menettely, jolla viranomainen pyrkii selvittämään rikokseksi epäillyn tapahtuman olosuhteet. Esitutkinta käynnistetään, jos on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (ns. syytä epäillä -kynnys). Esitutkinta käynnistetään virallisen syytteen alaisissa rikoksissa uhrin tahdosta riippumatta ja asianomistajarikoksissa uhrin tahdosta riippuen uhrin vaatiessa rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Kuusi merellistä pelastustehtävää

Merivartioston viikko merialueella oli ajankohtaan nähden tavanomainen. Viikon 7 aikana oli kuusi (vko 6: 9) meripelastus-, avustus, ja osallistumista toisen viranomaisen tehtävään. Merkittävin meripelastustapahtuma sattui maanantaina Porvoossa, jossa pilkkijä oli mennyt jäistä läpi. Porvoon merivartioaseman partio oli nopeasti paikalla, ja sai lievästi hypotermisen henkilön ylös vedenvarasta. Vakavammilta henkilövahingoilta onneksi vältyttiin.

Jäälle mentäessä tulee varustautua tarvittavin turvavarustein. Ota mukaasi ainakin jäänaskalit, pilli ja metallipäinen sauva, millä voit kokeilla jään kestävyyttä. Kännykkä on syytä pakata vesitiiviiseen suojapussiin. Lisäksi muista kertoa minne aiot. Jäälle lähtiessä, kerro jollekin, minne olet menossa ja vältä liikkumista yksin. Vahingon sattuessa on useimmiten kiire. Mitä kylmempi vuodenaika, sitä kriittisempää on, että pelastustoimet saadaan heti keskitettyä oikealle alueelle. 

Meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000. Tallenna numero matkapuhelimeesi.

Jäät ovat liikkuneet kaakkoon viikon aikana. Läntisellä Suomenlahdella on sisäsaaristossa 10-40 cm paksua kiintojäätä. Ulompana on 10-25 cm paksua harvaa ja hyvin harvaa ajojäätä.
Itäisellä Suomenlahdella on saaristossa 20- 55 cm paksua kiintojäätä ja tasaista jäätä. Kiintojään edustalla on ensin hyvin harvaa ajojäätä linjalle Porvoon majakka - Kotkan majakka ja sitten 10-35 cm paksua tiheydeltään vaihtelevaa ajojäätä Ruuskerin leveyspiirille. Ulompana on avointa. Suursaaresta itään on 10-35 cm paksua, tiheää ajojäätä.

Merivartioston arvion mukaan jäätilanne ei tällä hetkellä suoraan vaikuta öljykuljetusten kulkuun Suomenlahden kansainvälisellä merialueella.

•    Meripelastus on ihmishenkien pelastamista ja turvaamista hätä- ja vaaratilanteissa merialueella. Meripelatukseen sisältyy monenlaisia tehtäviä, kuten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamista, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, kadonneiden etsintää, lääkärikonsultaatiota ja meripelastuksen ensihoitotehtäviä meri- ja saaristoalueilla.

Muut asiat

Suomenlahden merivartiosto esitteli Rajavartiolaitoksen merellistä toimintaa Vene 24 Båt -messuilla 9.-18.2.2024. Järjestimme myös vanhentuneiden merkinantovälineiden, hätärakettien ja -soihtujen keräyksen, jossa jokainen merkinantovälineitä palauttanut sai vapaalipun Merikeskus Vellamoon. Otimme vastaan satoja vanhentuneita merkinantovälineitä. 

Raja - tiedote