Hyppää sisältöön

Rajavyöhykkeelle vain luvalla - Metsästys, kuten muukin toiminta rajavyöhykkeellä vaatii aina luvan

Julkaisuajankohta 19.8.2022 11.22
Tiedote

Suomen itärajaa suojaa rajavyöhyke, joka helpottaa rajaturvallisuuden ylläpitämistä ja rajavalvontaa. Maastoon rajavyöhyke on merkitty rajavyöhyketauluilla, puomeilla ja puissa olevilla keltaisilla merkeillä. Merkit kannattaa huomioida, sillä luvatta vyöhykkeelle meneminen on rangaistavaa.

Kun suunnitelmissa on metsästys rajavyöhykkeellä tai valtakunnanrajan lähellä, menettele näin:
 

Muista hakea lupa!

Rajavyöhykkeellä liikkumiseen voi hakea lupaa. Lupa myönnetään, jos siihen on esimerkiksi asumisesta, elinkeinosta tai harrastuksesta johtuva hyväksyttävä syy eikä toiminta vaaranna rajajärjestystä tai rajaturvallisuuden ylläpitämistä. Lupahakemuksessa tulee muun muassa perustella, miksi toiminnan, johon lupaa haetaan, tulee tapahtua juuri rajavyöhykkeellä. Rajavyöhykelupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Ohjeet löytyvät Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta: https://raja.fi/rajavyohykelupa. Rajavyöhykelupaa voidaan anoa myös Lapin rajavartioston esikunnasta tai rajavartioasemilta.

Lapin rajavartiosto käsittelee Inaria, Sallaa, Savukoskea ja Sodankylää koskevat hakemukset. Lupahakemukseen on hyvä kirjata mahdollisimman tarkasti tiedot suunnitellusta toiminnasta ja henkilöistä sekä mahdollisesti liittää mukaan lisätietoa antavia asiakirjoja, kuten esim. karttapiirroksia. Huolellisesti tehty hakemus sujuvoittaa asian käsittelyä.

Myönnetty rajavyöhykelupa tulee pitää aina mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa. Se on esitettävä rajavartio- tai poliisiviranomaisille pyydettäessä. Rajavyöhykeluvassa voidaan myöntää oikeus myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden sekä räjähdysaineiden hallussapitoon ja käyttöön rajavyöhykkeellä, jos näiden hallussapitoon ja käyttöön on esitetty riittävät perustelut eikä suunniteltu käyttö vaaranna rajajärjestystä tai rajaturvallisuutta. Rajavartiosto liittää hyväksyttyjen päätösten liitteeksi tarkemmat ohjeet metsästyksen toteuttamiseksi siten, ettei ammuta Venäjän puolelle eikä alueella liikkuvien rajavartijoiden työturvallisuus vaarannu. 


Metsästyskoirien varusteisiin yhteystiedot! 

Suomen ja Venäjän välisessä rajajärjestyssopimuksessa todetaan, että kotieläinten valtakunnanrajan ylitykset on pyrittävä estämään. Metsästäjiä kehotetaan välttämään koirien irti päästämistä rajavyöhykkeen tuntumassa, koska riistaeläimet usein liikkuvat Venäjän puolelle ja koirat seuraavat perässä.

Rajavyöhykkeellä tavatut irtokoirat toimitetaan löytöeläintarhaan ja kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa myös eläinlääkärille. Jos metsästävä koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnanrajan läheisyydessä pohjoisessa, asiasta kannattaa ilmoittaa Lapin rajavartioston Johtokeskukseen, puh. 0295 412 510.
Koiralla metsästävien kannattaa merkitä koiran varusteisiin, pantaan tai valjaisiin selkeästi omistajan yhteystiedot ennen metsästyksen aloittamista. Tiedot auttavat mahdollisissa koirien rajanylitystilanteissa.


Patruunat ja aseet pois autoista ennen rajanylitystä Venäjälle!

Aseita ja patruunoita ei saa viedä Venäjälle ilman lupaa. Tämä kannattaa muistaa ja tarkistaa auton tilat, jos aikoo ylittää rajan Suomesta Venäjälle. Patruunoiden löytyminen aiheuttaa auton kuljettajalle Venäjän puolella viranomaisten toimesta sanktiot ja asian tutkimisesta aiheutuvan aikaviiveen rajanylitykseen.
 

Turvallista metsästyskautta!

 

Lapin rajavartiosto Raja - tiedote