Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitos isännöi EMSA:n pääjohtajan vierailua ja EU-yhteistyön piirissä toteutettavan monialaisen merioperaation avajaisia 5.6.2023

Julkaisuajankohta 1.6.2023 15.52
Tiedote
Vartiolaiva Turva.

Itämeren pohjois-, keski- ja länsiosissa käynnistetään Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajan Helsingissä vierailun yhteydessä monialainen merioperaatio.

Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:n pääjohtaja Maja Markovčić Kostelac vierailee Suomessa Rajavartiolaitoksen isännöimänä monialaisen merioperaation avajaisten yhteydessä maanantaina 5.6.2023. Vierailun aikana keskustellaan Rajavartiolaitoksen ja EMSA:n edelleen lisääntyvästä yhteistyöstä sekä esitellään pääjohtajalle Rajavartiolaitoksen merellistä toimintaa.

EMSA on vuonna 2002 perustettu EU:n erillisvirasto, jonka päämaja sijaitsee Lissabonissa Portugalissa. EMSA:n päätehtävänä on antaa meriturvallisuuteen ja meriympäristön saastumisen torjuntaan liittyvää asiantuntija-apua ja operatiivista tukea EU-jäsenmaille. EMSA on kilpailuttanut merialueille eri puolilla Eurooppaa öljyntorjunta-aluksia ja -kalustoa. Tämä vahvistaa osaltaan jäsenmaiden kykyä torjua alusten aiheuttamia öljyn ja muiden haitallisten aineiden päästöjä.

Lisäksi EMSA:lla on vaarallisten ja haitallisten aineiden tietopalvelu. EMSA tarjoaa jäsenmaille päästöjen reaaliaikaisen satelliittivalvontapalvelun, joka havaitsee aluksista mereen päätyviä haitallisia päästöjä. EMSA tarjoaa jäsenmaiden käyttöön myös miehittämättömiä ilma-aluksia (RPAS), joita muun muassa Suomen Rajavartiolaitos hyödyntää. Näin täydennetään jäsenmaiden omia merialueen valvontatoimia. Rajavartiolaitoksen ja EMSA:n välinen yhteistyö kattaa myös koulutustoiminnan. Esimerkkinä tästä mainittakoon EMSA:n toimesta Suomessa toukokuun 2023 lopulla järjestetty kansainvälinen ympäristövahinkojen torjuntakaluston käyttökoulutus. 

Monialainen yhteiseurooppalainen merioperaatio

Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turvalta käsin avataan maanantaina 5.6. ensimmäistä kertaa Itämeren alueella järjestettävä monialainen yhteiseurooppalainen merioperaatio (MMO, Multipurpose Maritime Operation).

Operaatioon osallistuvat Suomen lisäksi Viro ja Latvia. EU:n erillisvirastoista mukana ovat Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:n ohella kalastuksenvalvontavirasto EFCA sekä raja- ja merivartiovirasto Frontex. Rajavartiolaitoksen lisäksi Suomesta operaatioon osallistuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä maa- ja metsätalousministeriön kalastuksen valvonnan asiantuntijoita.

Monialaisen merioperaation päätavoitteena on yhdistää EU-virastojen tarjoamia palveluita ja tukea kansallisiin suorituskykyihin rannikkovartiostoiminnoissa, joihin kuuluvat muun muassa rajojen valvonta merialueella, alusöljyvahinkojen torjunta, meripelastus sekä kalastuksen ja vesiliikenteen valvonta. Operaatio on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa kehitetään Rajavartiolaitoksen kykyä tehdä tiivistä yhteistyötä muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa sekä hyödyntää tehokkaasti EU-virastojen tukea.

Linkit

Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.