Hyppää sisältöön

Laajamittaisen maahantulon hallinnan harjoitus URA23

Julkaisuajankohta 25.5.2023 12.40
Tiedote

Laajamittaisen maahantulon hallinnan harjoitus URA23 järjestetään Rajavartiolaitoksen johdolla 22.-25.5.2023. Harjoitukseen osallistuu Rajavartiolaitoksen, Maahanmuuttoviraston, Suojelupoliisin, Tullin, Puolustusvoimien, Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueiden edustajia.

Harjoitus muodostuu pääkaupunkiseudulla järjestettävästä esikunta- ja johtamisharjoituksesta sekä Kaakkois-Suomen alueella järjestettävästä rajaturvallisuusharjoituksesta. Harjoituksen painopiste on 15.7.2022 voimaan tulleen rajavartiolain soveltamisen ja valmiussuunnitelmien toimeenpanon harjoittelussa. Harjoitukseen osallistuvat viranomaiset harjoittelevat säännöllisesti yhdessä erilaisten uhkatilanteiden hallintaa. 

Kaakkois-Suomen rajaturvallisuusharjoitus sisältää laajamittaisen maahantulon hallinnan toimeenpanoa viranomaisten yhteistyössä. Käytännön harjoitusta varten Immolan lentokenttä ja sen lähialueet määrättiin Rajavartiolain 71§ mukaan tilapäiseksi liikkumiskieltoalueeksi 22.5.2023 klo 6:00 – 26.5.2023 klo 18:00 väliseksi ajaksi. 

Rajaturvallisuusharjoituksen päämääränä on kehittää Kaakkois-Suomen rajavartioston ja yhteistoimintaviranomaisten valmiutta laajamittaisen maahantulon hallinnassa sekä tunnistaa kehittämistarpeet.

Kaakkois-Suomen rajaturvallisuusharjoitukseen osallistuu enimmillään 418 henkilöä, joista pääosa on Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa. 

Lisätietoja: apulaiskomentaja everstiluutnantti Jukka Lukkari, Kaakkois-Suomen rajavartiosto, p. 0295 422 002. 
 

Kaakkois-Suomen rajavartiosto Raja - tiedote Rajavartiolaitos