Hoppa till innehåll

Vecka 9 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 7.3.2022 13.38 | Publicerad på svenska 8.3.2022 kl. 14.10
Pressmeddelande
Två sjöbevakare kör med en snabb båt till Kotka hamn.

Sjöbevakningssektionen har varit med och tagit emot människor som flyr undan kriget i Ukraina vid gränsövergångsställena – gränssäkerhetssituationen i havsområdet är normal.

Under verksamhetsvecka 9 har människor på flykt undan kriget i Ukraina påträffats dagligen särskilt i Helsingfors hamnar tillsammans med polisen samt vid Helsingfors-Vanda flygplats i samband med övervakningen av utlänningar.

Sjöbevakningssektionen har inte gjort observationer som avviker från det normala i Finska vikens havsområde, där gränssäkerhetssituationen har varit normal.

Helsingfors–Vanda flygplats

Antalet gränskontroller vid Helsingfors-Vanda flygplats minskade. Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 31 613 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 9 (vecka 7: 33 482). Antalet granskningar som gällde utlänningsbestämmelserna uppgick till 80 (vecka 8: 100). Situationen har påverkats av beslutet av den 28 februari 2022 att inte tillåta ryska flygplan i Finlands luftrum och Rysslands meddelande att stänga sitt luftrum för finländska flygplan fram till den 28 maj 2022. 

Helsingfors hamn

Vecka 9 skärpte hamnens gränskontrollenhet i likhet med de föregående veckorna övervakningen av utlänningar och närvaron i Helsingfors hamnar. I hamnarna gjordes cirka 1542 kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 8: 305). Handräckningen som getts till hälsovårdsmyndigheterna vid de inre gränserna upphörde den 28 februari 2022.

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar

Vecka 9 avvisade sjöbevakningssektionen två personer i trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors hamn (vecka 8: 1). En person nekades inresa (vecka 8: 3). 32 asylansökningar togs emot (vecka 8: 22).

Sju nya förundersökningar i enheten för brottsbekämpning

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes sju nya förundersökningar under verksamhetsveckan (vecka 8: 4). Benämningarna var bl.a. grovt ordnande av olaglig inresa och ordnande av olaglig inresa. 

De första fritidsbåtarna har sjösatts och de första sjöräddningsuppdragen har utförts

För sjöräddningens del var veckan lugn på Finska viken. De första fritidsbåtarna har sjösatts och de första sjöräddningsuppdragen under den isfria perioden har utförts. Under vecka 9 utfördes fem (vecka 8: 2) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Veckans allvarligaste händelse på havet inträffade när en åtta meter lång motorbåt drev omkring vid Kummelskär på grund av ett maskinfel. Båten hade två personer ombord. Det var hård vind och höga vågor i området. Vinden drev båten mot en grynna. Från Hangö sjöbevakningsstation larmades en patrullbåt som bogserade båten till sjöbevakningsstationen. Personskador kunde lyckligtvis undvikas.

På söndagen rörde sig mycket människor ute med anledning av det soliga vädret. I Lejonjippot som ordnades på Degerö badstrand deltog uppskattningsvis tusen personer. Förutom lejonen bestod programmet av till exempel Degerö FBK, knatteskidåkning, ponny- och hästkörning, körning med terränghjuling osv. En patrull från Helsingfors sjöbevakningsstation som hör till Finska vikens sjöbevakningssektion deltog i evenemanget med en svävare.

Raja – pressmeddelande