Hoppa till innehåll

Vecka 48 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 5.12.2022 16.14 | Publicerad på svenska 7.12.2022 kl. 10.44
Pressmeddelande
Clapton granskar tunga fordon.

Kennelklubben valde Finska vikens sjöbevakningssektions hund Clapton till Årets gränshund 2022.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 48 utfördes 52 888 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 47: 48 908). I anslutning till utlänningsbestämmelserna gjordes 190 granskningar (vecka 47: 195).

Under den gångna veckan kom 208 personer med ryskt pass till gränsövergångsstället vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 47: 227) och 189 personer lämnade landet (vecka 47: 268). 

Helsingfors hamn

Under vecka 48 gjordes 87 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 47: 104). I samband med granskningarna påträffades tre (vecka 47: 3) efterlysta personer. 

Avvisningar och asylansökningar 

Vecka 48 avvisade sjöbevakningssektionen två personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 47: 4). Två asylansökningar togs emot (vecka 47: 10).

Sex nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen

Vecka 48 inleddes sex nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 47: 8). Fyra av dem var summariska (vecka 47: 5). Brottsbenämningarna var bland annat ordnande av olaglig inresa, förfalskning och riksgränsbrott.

Uppdrag på havet

Under veckan var sjötrafiken normal för årstiden, ett litet antal sommarstugeägare och fritidsbåtförare observerades. Sjöbevakningsstationerna har lagt upp de flesta av sina öppna båtar för vintern. 

Trafiken har varit obetydlig på grund av årstiden och det kalla vattnet. Vecka 48 utfördes sammanlagt tre (vecka 47: 6) sjöräddnings- och biståndsuppdrag. Inga betydande sjöräddningshändelser.

Internationellt samarbete

Fyra tjänstemän från Helsingfors gränskontrollavdelning deltar för närvarande i olika Frontexinsatser i Italien, Tjeckien, Österrike och Portugal. Fyra tjänstemän från andra Frontexmedlemsstater, Grekland, Italien, Slovenien och nu även Holland, arbetade likaså vid gränskontrollavdelningen under verksamhetsveckan. 

Clapton är Årets gränshund 2022

Clapton poserar bredvid skylten årets tjänstehund.

Kennelklubben utnämnde Spu Clapton till årets gränshund 2022 på hundmässan i Helsingfors mässcentrum fredagen den 2 december 2022.  Clapton, med kennelnamnet Tuntemattoman Isosomppi, är sjöbevakningshund vid Finska vikens sjöbevakningssektion och tjänstgör vid Porkala sjöbevakningsstation. Clapton är hundföraren Sampsa Könönens tredje tjänstehund.

Raja – pressmeddelande