Hyppää sisältöön

Katsaus vartiolentolaivueen toimintaan vuonna 2021

Julkaisuajankohta 14.1.2022 10.51
Tiedote
Helikopteri vinssaa pintapelastajaa pelastuslautalta

Vartiolentolaivueen vuotta 2021 leimasivat merkittävästi COVID19-pandemian vaikutukset ja kaluston uudistamishankkeet.

Vuoden 2021 aikana jouduttiin monen muun toimijan tavoin rajoittamaan toimintaa, jotta saatiin turvattua oman henkilökunnan toimintakyky ja siten ylläpidettyä meripelastusvalmius sekä korjaamon toimintakyky. Vuonna 2010 käynnistetty Heko2015-hanke helikopterikaluston uudistamiseksi saatiin päätökseen, kun 5.12.2021 viimeisenä H215-koneena OH-HVI palasi Suomeen. Hankkeen päättymisen seurauksena meripelastuskyky on parempi kuin koskaan ennen. AB/B412- ja A119- kaluston osalta modifioinnin jatkuvat edelleen. 

Vartiolentolaivue lensi vuonna 2021 yhteensä 3045 lentotuntia ja 2054 lentotehtävää. Rajavalvontaa lennettiin 990, meripelastusta 121, lentokoulutusta 1091 ja muita viranomaisia tuettiin 563 tuntia.  Erityisesti tehtävistä nousi esille vuoden alun heikon jäätilanteen aiheuttamat pelastustehtävät sekä Kalajoen maastopalo. 

Perustoimintojen lisäksi on vuonna 2021 kehitetty määrätietoisesti suuronnettomuusvalmiutta. Osana kehittämistä järjestettiin 10.11.2021 yhdessä Länsi-Suomen merivartioston kanssa suuronnettomuusharjoitus, minkä oppeja otetaan käyttöön tukevaisuudessa. Suuronnettomuusharjoituksen lisäksi osallistuttiin useisiin raja- ja meriturvallisuuden, sekä meripelastuksen ja ympäristövahinkojen torjuntaharjoituksiin. Sotilaallisen maanpuolustuksen osalta laivue järjesti kertausharjoituksen marraskuussa ja osallistui Ilmavoimien harjoituksiin. 

Kansainväliseen yhteistoimintaan osallistuttiin vuoden aikana erilaisissa lento- ja meripelastuksen harjoituksissa sekä ympäristönvalvontaoperaatioissa ja -harjoituksissa. Lokakuulle suunniteltu Frontex-operaatio jouduttiin perumaan.

Työ lentoturvallisuuden parantamiseksi jatkui koko vuoden. Merkittävimpänä kokonaisuutena oli lentotekniikan turvallisuusjohtamisjärjestelmän käyttöönotto. 

Laivueeseen rekrytoitiin vakituisiin virkoihin vuoden 2021 aikana 9 henkilöä. Laivueen kirjavahvuus vuoden lopussa oli 128 henkilöä ja henkilötyövuosikertymä 125 henkilötyövuotta. 

Rajavartiolaitoksen esikunnan johtamalle MVX-hankkeelle ei vuonna 2021 saatu tilausvaltuutta, mutta työ jatkuu tämän osalta. 

AB/B412- ja A119-kaluston kehittyneen suorituskyvyn täysimääräiseen hyödyntämiseen tähtäävät toimet aloitettiin vuoden aikana. Samoin jatkuu työ lähtö- ja toimintavalmiuden, tukeutumisjärjestelmän, sotilaallisen maanpuolustuksen ja terrorismin torjunnan kehittämiseksi. 

Lentotekniikka on kyennyt pitämään pääkaluston lentokelpoisena koko vuoden. Haastavan kalustotilanteen seurauksena priorisoitiin huoltotoiminta H215-kalustoon, mikä näkyi muiden ilma-alusten huoltojen venymisenä. Tähän HEKO-2015 projektin loppuun saattaminen tuo kuitenkin helpotusta vuodelle 2022. 

Kokonaisuudessa voidaan vuoden arvioida haasteista huolimatta olleen onnistunut!

Raja - tiedote