Hyppää sisältöön

Ilmoitus yleistiedoksiannosta RVLDno-2024-579, 27.03.2024, RVL2413541

Julkaisuajankohta 2.4.2024 15.45

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu Rajavartiolaitoksen verkkosivuilla 2.4.2024. Ilmoituksen asianumero on RVLDno-2024-579, 27.03.2024, RVL2413541.

Rajavartiolaitoksen esikunta (RVLE)

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Rajavartiolaitoksen esikunnassa on nähtävänä 30 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa kiinteistöä koskeva lausuntopyyntö omistus-/hallintaoikeuden omistajille päätösasiassa.

Miehikkälä, 489-412-878-1 Venevalkamat, RVLDno-2024-579, 27.03.2024, RVL2413541 

Asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa:

Rajavartiolaitoksen esikunta
Vilhonvuorenkatu 6
00500 Helsinki

Aukioloaika: ma–pe 08.00–16.00

Yhteyshenkilö: projektisihteeri Taru Vähäsarja, puh: 0295 420 000.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.
 

Kuulutukset ja yleistiedoksiannot Rajavartiolaitos