Hyppää sisältöön

Esitutkinta epäillystä törkeästä metsästysrikoksesta hirvenmetsästyksessä Puolangalla on valmistunut

Julkaisuajankohta 19.5.2023 12.08
Tiedote

Oulun poliisilaitos ja Kainuun rajavartiosto ovat tutkineet yhdessä case Savuksi nimettyä epäiltyä törkeää metsästysrikosta sekä laittoman saaliin kätkemistä. Suoritetun esitutkinnan perusteella epäillään syksyllä 2022 kaadetun Puolangalla hirvenmetsästyksessä kuusi hirveä luvattomasti. Poliisi on rikostutkintaan liittyen käynnistänyt myös ampuma-aselain mukaisen hallinnollisen me-nettelyn. Tapauksen esitutkinta on saatu päätökseen ja se on edennyt loppulausuntomenettelyyn, jonka jälkeen esitutkinta siirtyy syyteharkintaan.

Esitutkinnassa on ollut rikoksesta epäiltynä yhteensä 12 henkilöä. Heistä kymmentä henkilöä epäil-lään törkeästä metsästysrikoksesta ja kahta henkilöä laittoman saaliin kätkemisestä. Tutkinnan aikana kiinniotettuna ja pidätettynä on ollut kuusi henkilöä. Epäillyt henkilöt ovat kotoisin Pohjois-Savon alueelta.

Epäillyn törkeän metsästysrikoksen tutkinta käynnistyi Metsähallituksen erävalvonnan Puolangan Kuirin alueella tekemien havaintojen perusteella. Alueelle ilmoitettujen kaadettujen hirvien määrä ja laatu ei vastannut erävalvonnan maastossa tekemiä havaintoja. Metsähallituksen erävalvonta ilmoitti tietonsa Kainuun rajavartiostolle, joka käynnisti esitutkinnan yhdessä Oulun poliisilaitoksen kanssa. Jutun tutkinnanjohto on ollut Oulun poliisilaitoksella.

Poliisi ja Rajavartiolaitos keskeyttivät seurueen hirvenmetsästyksen marraskuun alussa yhteisope-raatiolla. Operaatioon osallistui useita Oulun poliisilaitoksen ja Kainuun rajavartioston partioita sekä Metsähallituksen erävalvonta. 

Esitutkinnassa selvitettyjen tietojen perusteella metsästysseurueen epäillään kaataneen Puolangan Kuirin alueelle syksyn 2022 aikana hirviä yhteensä kuusi kappaletta. Seurueella oli kyseiselle alu-eelle myönnetty pyyntilupa hirvenmetsästykseen. Esitutkinnan perusteella heidän epäillään ylittä-neen lupakiintiön, sekä rikkoneen lupaehtojen mukaista ilmoitusvelvollisuutta. Henkilöitä, jotka kuuluivat metsästysseurueeseen, mutta eivät ole osallistuneet varsinaiseen metsästykseen, epäil-lään laittoman saalin kätkemisestä.

Esitutkinnan aikana löydettiin myös viitteitä useista törkeistä metsästysrikoksista, jotka ovat tapah-tuneet Pohjois-Savon alueella. Kyseiset tiedot välitettiin Itä-Suomen poliisilaitokselle, joka käynnisti case Savukukoksi nimetyn esitutkinnan epäillyistä törkeistä metsästysrikoksista.

Erävalvonnan kautta saadut havainnot, suoritettu esitutkinta sekä käynnistetty esitutkinta ovat osoitus tiivistä yhteistyöstä erävalvontaa ja luonnonvararikosten torjuntaa suorittavien viranomaisten välillä. 
 

Lisätietoja antaa rikostorjuntaupseeri kapteeni Juha Romppanen, puh. 0295 424 000 (vaihde).