Hyppää sisältöön

Merialueiden nopeuksia rajoitetaan Hanko Poker Run 2022 -tapahtuman aikana 13.8.

Julkaisuajankohta 11.8.2022 10.42
Tiedote
Yleiskuva nopeusrajoituksista
Yleiskuva tilapäisistä nopeusrajoituksista.

Merialueiden nopeuksia rajoitetaan tilapäisesti Hangossa ja Hangon läntisellä merialueella Poker Run Hanko 2022 -tapahtuman aikana lauantaina 13.8. klo 06.00-22.00.

Merialueiden nopeusrajoituksia lasketaan tilapäisesti vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi Poker Run Hanko 2022 -tapahtuman aikana.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa vesiliikennelain (782/2019) 106 §:n nojalla ajonopeudet väliaikaisesti 55 solmuun ja 10 kilometriin tunnissa liitekarttaan merkityille merialueille 13.8.2022 klo 06.00-22.00. Rajoitusalueet sijaitsevat osin Poker Run 2022 -venetapahtuman reitillä sekä välittömässä läheisyydessä ja koskevat kaikkia vesilläliikkujia.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY) on tehnyt vesiliikennelain 106 §:n mukaisen lupapäätöksen Poker Run Hanko 2022 -tapahtumaan, jonka mukaisesti asetettuja nopeusrajoituksia tulee tapahtuman valmistelussa ja toteutuksessa noudattaa.

Rajavartiolaitos, joka on meripelastuslain (1145/2001) mukainen johtava meripelastusviranomainen sekä vesiliikennelain mukainen valvontaviranomainen, on lausunnossaan katsonut molemmat nopeusrajoitukset tarpeelliseksi vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi Poker Run Hanko 2022 -tapahtumassa 13.8.2022 Hangon läntisellä merialueella.

Vesikulkuneuvoja koskevat tilapäiset nopeusrajoitukset ovat tarpeen vesiliikenteen yleisen turvallisuuden varmistamiseksi ja mahdollisten vaaratilanteiden estämiseksi. Asetetut matalammat nopeusrajoitukset sijoittuvat joko risteäville, kapeille, kaarteisille tai rajoitetun näkyvyyden väyläosille, joissa kulkemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hangossa ja Hangon läntisellä merialueella järjestettävän Poker Run -tapahtuman ajankohdasta johtuen samaan aikaan väylillä on myös muuta kesäviikonlopun vesiliikennettä.

Rajavartiolaitos ei osallistu tapahtuman järjestämiseen, mutta on varautunut yksiköillään merialueilla tapahtuma-aikaan mahdollisiin meripelastustoimen sekä muita lakisääteisiä valvontatehtäviään varten (ei osana järjestävää organisaatiota). Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on tapahtuman järjestäjällä.


Lisätietoja:


Rajavartiolaitoksen toiminnasta;
Suomenlahden merivartiosto, apulaiskomentaja Mikko Hirvi, puh. keskuksen kautta 0295 420 000, [email protected]

Lupapäätöksistä;

Linkki päätökseen: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/Vesiliikenteen%20v%C3%A4liaikainen%20rajoittaminen%20Poker%20Run%20Hanko%202022_P%C3%84IVITETTY.pdf
Traficom, johtava asiantuntija Anna Mesimäki, puh. 029 534 6163, [email protected]

Nopeusrajoitusalue Hangon edustalla
Nopeusrajoitusalue Hangon edustalla.
Nopeusrajoitusalue Kasnäsin merialueella
Nopeusrajoitusalue Kasnäsin merialueella.

 

Raja - tiedote