Kansainväliset tehtävät

Rajavartiolaitos on osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa, joka koostuu jäsenvaltioiden rajavalvonnasta ja palautustoiminnasta vastaavista kansallisista viranomaisista sekä Euroopan raja- ja merivartiovirastosta Frontexista. Rajavartiolaitos osallistuu henkilöstöllään ja kalustollaan Frontexin käyttöön perustetun eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon toimintaan.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta kansainväliset tehtävät eivät poikkea edellä esitetyistä toiminnoista. Kaiken toiminnan perustana on myös kansainvälisten tehtävien osalta perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin perusoikeusvastaava valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Frontexin operatiivisissa toimissa. Rajavartiolaitoksen tulee kuitenkin huolehtia, että kansainvälisiin operaatioihin lähtevillä henkilöillä on riittävät tiedot ja osaaminen paikallisista olosuhteista ja kulttuurista sekä tarvittava kielitaito. Lisäksi tulee huolehtia, että komennettavien joukossa on riittävästi sekä naisia että miehiä.

Koska eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon toiminta on suhteellisen uutta, tulee toiminnan osalta esille nousevia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä erityispiirteitä arvioida tulevaisuudessa toiminnan vakiintuessa ja kehittyessä.