Internationella uppdrag

Gränsbevakningsväsendet är en del av den europeiska gräns- och kustbevakningen, som består av de nationella myndigheter som ansvarar för gränskontroll och tillbaka sändning hos medlemsstaterna samt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex. Gränsbevakningsväsendet deltar med sin personal och utrustning i den verksamhet som bedrivs av den europeiska gräns- och sjöbevakningens stående styrka som inrättats för Frontex.

Ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv skiljer sig de internationella uppgifterna inte från de uppgifter som presenterats ovan. All verksamhet grundar sig på respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, inklusive internationella uppgifter. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex ombud för grundläggande rättigheter övervakar hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i Frontex operativa verksamhet. Gränsbevakningsväsendet ska dock se till att de som deltar i internationella uppdrag har tillräckliga kunskaper och färdigheter om lokala förhållanden och den lokala kulturen samt nödvändiga språkkunskaper. Dessutom måste man se till att det finns ett tillräckligt antal både kvinnor och män bland dem som skickas på kommendering.

Eftersom verksamheten av den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka är relativt ny, ska de särdrag i fråga om jämställdhet och icke-diskriminering som uppstår i samband med verksamheten i fortsättningen utvärderas allteftersom verksamheten stabiliseras och utvecklas.