Ná doaimmat automáhtas

  1. Váldde pássa ovdan ja váldde eret vejolaš bearpmaid. Nuola čalbmeglásaid ja háhta.
  2. Vácce friddja automáhta geahčai ja cokka pássa lohkkái. Ále váldde pássa eret lohkkis.
  3. Geahča šearpma guvlui. Du amadadju veardiduvvo pássa dieđuide. 
  4. Váldde loahpas pássa eret lohkkis. Go verráhat rahpasit, sáhtát joatkit mátkki!

Automatiserejuvvon rádjedárkkistan (youtube.com)

Gii sáhttá geavahit automáhta? 

EU-riikkaid riikkavuložiid gánniha vuosttažettiin geavahit rádjedárkkistanautomáhta, go mátkkoštit Schengen-guovllu olggobeallai. Sáhtát geavahit automáhta, jus dus lea biometralaš pássa.

Jus mátkkoštat askemánáin, de don galggat ain mannat dábálaš rádjedárkkisteami bokte. Iešheanalaččat jorrestuoluin johtti mátkkošteaddji sáhttá geavahit rádjedárkkistanautomáhtaid govddit linjáid.

Automáhta dovdáha biometralaš pássa

Automatiserejuvvon rádjedárkkistanvuogádat vuođđuduvvá mátkkošteaddji biometralaš dovdámii. Biometralaš pássa lea mikromoallu, man dieđuid apparáhta lohkki dárkkista. Automáhta veardida reálaáigásaš muohtogova oktagaslaš mihttogoriid pássa govvii, mii lea moalus.

Ulbmilin lea ain njuovžilut rádjejohtolat

Rádjegozáhuslágádus háliida leat ovdavázzi teknologiijain ávkkástallamis rádjedárkkistemiin. Mii lasihit automatihka vehkiin rádjedárkkistankapasitehtamet.

Mátkkoštanmearit lassánit oba áigge. Mii sáhttit ovdánahttit automatihkain rádjejohtolaga njuovžilvuođa dagakeahttá mieđihemiid dorvvolašvuođas. Schengen-guovllu olggobeallai mátkkoštettiin ja doppe boađedettiin Rádjegozáhuslágádus dahká álo rádjedárkkisteami juohke mátkkošteaddjái.