Skip to Content

Lappi rádjegozáhuslágádusa nuppástusat rádjeavádagas 18.7.2022

Julkaisuajankohta 18.7.2022 15.35 | Julkaistu suomeksi 5.8.2022 klo 15.43
Dieđáhus

Rádjeavádaga ođđa ásahusa mielde merkenbarggut leat álggahuvvon Lappi rádjegozáhuslágádusas. Vulobeale kárttáin oidno juo meahccái merkejuvvon ja gustojeaddji rádjeavádaga ođđa linnjá. Ođđa linnjá lea merkejuvvon rukses boatkasázuiguin ja violeahtta boatkasázuiguin lea merkejuvvon boares rádjeavádat. Kártágovaide merkejuvvon linnjá ja meahccái dahkkojuvvon merkejumit sáhttet spiehkkasit vehá. Lappi rádjegozáhuslágádus háliida muittuhit, ahte rádjeavádat manná láhkaásahusas namuhuvvon čuoggáid gaskkas nu go dat lea merkejuvvon meahccái.

Nuppástusat leat ollašuhttojuvvon guovlluin:

1. Anára gielda, Virtaniemi-Njellim

Kártágovva, mas rádjeavádaga ođđa linnjá lea guovllus Anára gielda, Virtaniemi-Njellim.

Kártágovva, mas rádjeavádaga ođđa linnjá lea guovllus Anára gielda, Virtaniemi-Njellim.


2. Soađegili gielda, Luttojoga máttagáddi

Kártágovva, mas rádjeavádaga ođđa linnjá lea guovllus Soađegili gielda, Luttojoga máttagáddi.

Kártágovva, mas rádjeavádaga ođđa linnjá lea guovllus Soađegili gielda, Luttojoga máttagáddi.

 

Lappi rádjegozáhuslágádus ollašuhttá rádjeavádaga merkema meahccái muttuid mielde 31.3.2023 rádjái ásahusas meroštallojuvvon sirdásanáiggi mielde. Oassi ásahusa nuppástusain ollašuvvet easka jagi 2023 álgogeahčen.

Rádjeavádat manná Suoma ja Ruošša gaskasaš rájás. Avádaga ulbmil lea álkidahttit rájá goziheami ja veahkehit doalahit rádjedorvvolašvuođa. Avádat lea merkejuvvon meahccái fiskes merkejumiiguin. Rádjeavádagas johtin almmá lobi haga lea ráŋggáštanvuloš. Rádjegoziheapmi lea rádjegozáhuslágádusa dehálamos bargu, ja merkenbargu dahkkojuvvo dán váldobarggu olis. Lappi rádjegozáhuslágádus dieđiha rádjeavádaga merkema birra dađistaga, go barggut ovdánit.

Ođđa ásahus rádjeavádagas ja rádjeavádaga maŋŋerájás (416/2022) bođii fápmui 15.6.2022. Ásahusain dárkkálmahttojuvvui rádjeavádagas johtin daid guovlluin, gos das leat rádjeortnega ja -dorvvolašvuođa doalaheami dáfus vejolaš, earret eará Salla, Soađegili ja Anára gielddaid guovlluin.

Lassidieđut dárbbu mielde: Lappi rádjegozáhuslágádusa mediatelefovdna tlf. 0295412533.
 

Lapin rajavartiosto Raja - tiedote