Vastuullista kuluttamista

Kehitetään Rajavartiolaitoksen ympäristönsuojelua ja vähennetään riskejä ympäristön saastumiseen.

Toimenpiteet

Ympäristöasioiden hallintamalli

Päivitetään Rajavartiolaitoksen ympäristöasioiden hallintamalli ja jalkautetaan siihen sisältyvät toimenpiteet käytännön toimintaan kaikilla tasoilla.

Pysyväisasiakirja RVLPAK D.32 Rajavartiolaitoksen ympäristöasioiden hallinta on uudistettu vuoden 2021 aikana ja se astui voimaan 1.3.2022. Pysyväisasiakirjassa on määritetty ympäristöasioiden hallinnan vastuut Rajavartiolaitoksessa sekä ympäristövastuullisen toiminnan periaatteet aihealueittain:

  • Ympäristöriskien hallinta
  • Ympäristövahingot, lähetä piti -tilanteet, valitukset ja selvityspyynnöt
  • Luvat ja rekisteröinnit
  • Kuljetukset, liikenne ja harjoitustoiminta
  • Merenkulun ympäristönsuojelu
  • Ilmailun ympäristönsuojelu
  • Kemikaalit
  • Materiaalitehokkuus ja jätehuolto
  • Ampumaradat.

Energia- ja jätehuolto

Parannetaan käytössä olevia energiaratkaisuja ja jätehuoltojärjestelmää yhteistyössä Senaatin kanssa.

Immolan ja Onttolan kasarmialueilla laadittiin ulkoalueiden jätteenkeräyksen suunnitelmat, joiden tavoitteena on parantaa jätehuollon kierrätysastetta ja helpottaa jätteen lajittelua. Ivalon kasarmialueen kierrätysmahdollisuuksia parannettiin lisäämällä biojätteen ja metallin keräysastiat alueelle.

Polttoaineen jakeluasemat

Uusitaan polttoaineen jakeluasemat vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia.

Jakeluasemien vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi toteutetaan selvitystyö vuonna 2022. Jakeluasemien uudistaminen tullaan toteuttamaan selvityksen ja tarkastusten tulosten perusteella.

Ympäristöriskikohteet

Kartoitetaan ympäristöriskikohteet ja parannetaan niiden riskien hallintaa.

Öljyhiilivedyillä pilaantuneita maa-alueita kunnostettiin vuonna 2021 Inarin Näätämössä sekä Lieksassa Kokkojärvellä ja Lieksassa Lemiaholla. 

Käytöstä poistettuja ja luovutettuja kohteita tutkittiin pilaantumisen varalta kesällä 2021 Parikkalassa kahdella kiinteistöllä, joilla on ollut Rajavartiolaitoksen ampumaradat. Pilaantuneet maat on tarkoitus puhdistaa syksyllä 2022.

Jätteen kierrätys

Tehostetaan jätteen kierrätystä toimitiloissa ja vuokra-asunnoissa.

Jätehuolto-ohje laadittiin osana pysyväisasiakirjaa RVLPAK D.32 ja julkaistiin intranetin ympäristövastuu-osiossa.

Hankinnat ja puitesopimukset

Tuetaan hankintojen ja puitesopimusten kestävän kehityksen tavoitteita.

Hankintatoimen henkilöstöä on koulutettu ympäristökriteerien huomioimiseen hankinta-asiakirjoissa. Rajavartiolaitoksen hankinnoissa hyödynnetään muun muassa Hansel Oy:n kestävän kehityksen puitesopimuksia.