Rajavartiolaitoksen johdon katsaus

Rajavartiolaitoksen vastuullisuuden eteen tekemä työ on sitä jokapäiväistä toimintaa, jota varten Rajavartiolaitos on olemassa. Rajavartiolaitos toimii monella alalla ja sen toiminnalla on vaikutuksia laajasti ihmisiin ja ympäristöön. Tämä antaa myös hyvät mahdollisuudet edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä niillä aloilla, joilla Rajavartiolaitos vaikuttaa.

Vastuullisuus toiminnassamme näkyy esimerkiksi ympäristövahinkojen torjunnassa tai runsaslukuisissa asiakaskohtaamisissa rajatarkastuksia tai merellistä valvontaa hoitaessamme. Laaja-alainen toimintamme jättää myös oman jalanjälkensä, jota pyrimme monin tavoin pienentämään. 

Vastuullisuus kuuluu Rajavartiolaitoksessa koko henkilöstölle. Kaikki Rajavartiolaitoksen palveluksessa työskentelevät voivat edistää Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelman mukaisia tavoitteita omassa jokapäiväisessä työssään. 

Rajavartiolaitoksen toimintatapaan kuuluu jatkuva toimintaympäristön arviointi ja oman toiminnan kehittäminen vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Tämä koskee myös vastuullisuuden edistämistä. 

Rajavartiolaitos laati historiansa ensimmäisen vastuullisuusraportin vuonna 2022. Raportti perustui Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelmaan, joka on samalla Rajavartiolaitoksen sitoumus kestävään kehitykseen. Tässä järjestyksessään toisessa vastuullisuusraportissa kuvataan, kuinka työmme kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun edistämiseksi on edennyt.  

Pasi Kostamovaara
Kenraaliluutnantti
Rajavartiolaitoksen päällikkö