Översikt från Gränsbevakningsväsendets ledning

Gränsbevakningsväsendets ansvarsfullhetsarbete är den dagliga verksamhet som Gränsbevakningsväsendet finns till för. Gränsbevakningsväsendet verkar inom många områden och dess verksamhet har omfattande konsekvenser för människorna och miljön. Detta ger också goda möjligheter att främja ansvarsfullhet och hållbar utveckling inom de områden där Gränsbevakningsväsendet påverkar.

Ansvarsfullhet syns i vår verksamhet i till exempel bekämpningen av miljöskador eller de många kundmötena när vi sköter gränskontroller eller övervakning till havs. Vår omfattande verksamhet lämnar också sina spår som vi försöker minska på många sätt.

Ansvarsfullhet hör till hela personalen vid Gränsbevakningsväsendet. Alla som arbetar vid Gränsbevakningsväsendet kan främja målen i Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan i sitt dagliga arbete.

Gränsbevakningsväsendets verksamhetssätt omfattar kontinuerlig bedömning av verksamhetsmiljön och utveckling av den egna verksamheten så att den motsvarar förändringarna i samhället. Detta gäller även främjandet av ansvarsfullhet.

Gränsbevakningsväsendet utarbetade sin första ansvarsrapport 2022. Rapporten grundade sig på Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan, som samtidigt är Gränsbevakningsväsendets åtagande för hållbar utveckling. I denna andra ansvarsrapport beskrivs hur vårt arbete för att främja hållbar utveckling och samhälleligt ansvar har framskridit.  

Pasi Kostamovaara
Generallöjtnant
Chefen för Gränsbevakningsväsendet