Terveys ja hyvinvointi

Rajavartiolaitos on kehittänyt organisaation osaamista työkykyjohtamisessa ja kouluttanut työkyvyn tuen mallia eri virkaurakursseilla ja erillisissä henkilöstön, henkilöstöjohdon ja esihenkilöiden koulutustilaisuuksissa. Vuonna 2022 käyttöön otetun Rajavartiolaitoksen työkyvyn tuen mallin avulla pyritään systemaattiseen työkyvyn johtamiseen, jossa korostuvat ennaltaehkäisy sekä mahdollisimman varhainen ja aktiivinen reagointi ja oikea-aikaiset tukitoimenpiteet.

Työterveyshuollon palvelutuottajan ja työnantajan välistä vuorovaikutusta lisättiin päivittämällä vuoden 2023 aikana ohjausasiakirjat Rajavartiolaitoksen henkilöstön työterveyshuollosta ja työterveysyhteistyöstä. Suunnitelmallista työterveysyhteistyötä tehtiin kehitettyjen toimintamallien mukaisesti organisaation kaikilla tasoilla.

Rajavartiolaitoksessa valmisteltiin vuoden 2023 aikana uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2024–2025, jossa arviotiin aiemman suunnitelman toteutumista ja määritettiin uusia toimenpiteitä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä tapahtui selkeää myönteistä kehitystä.

Turvallisuushavaintoilmoitusten TURVA-järjestelmän kehittämistä jatkettiin vuonna 2023 päivitetyn ohjeistuksen mukaisesti. Rajavartiolaitos otti vuonna 2023 käyttöön sisäisen työ- ja palvelusturvallisuutta koskevan määräyksen, jossa määrätään tavoitteet ja vastuut. Lisäksi vahvistettiin päivitetty ohje haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamisesta sekä työn riskien arvioinnista.

Rajavartiolaitos on jatkanut kolmen keskeisimmän kiinteistöhankkeen valmistelua ja toimeenpanoa. Kehittämisohjelman toimeenpanon tuloksena Rajavartiolaitos saa henkilöstön käyttöön toimivat, turvalliset, terveelliset ja taloudelliset toimitilat.