Vastuullisuus Rajavartiolaitoksessa

Rajavartiolaitoksen vastuullisuuden eteen tekemä työ syntyy jokapäiväisestä lakisääteisten ydin- ja tukitehtävien hoitamisesta. Rajavartiolaitos toimii monella alalla ja sen toiminnalla on vaikutuksia laajasti ihmisiin ja ympäristöön. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä niillä aloilla, joilla Rajavartiolaitos vaikuttaa.

Rajavartiolaitoksen vuonna 2021 julkaistu vastuullisuussuunnitelma on Rajavartiolaitoksen toimenpidesitoumus kestävään kehitykseen. Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelma perustuu YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteeseen. Suunnitelmassa kuvataan Rajavartiolaitoksen tavoitteet sidottuina valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä keskeiset toimenpiteet, jotka toimeenpanemalla kestävän kehityksen tavoitteisiin pyritään.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisilla toimenpiteillä ja tavoitteiden saavuttamisella Rajavartiolaitos on vuonna 2023 lisännyt henkilöstön työssä viihtyvyyttä, työterveyttä ja vähentänyt poissaoloja, kehittänyt ympäristön suojelua, vähentänyt hiilidioksidipäästöjä, kehittänyt merellistä ympäristövahinkojen torjuntaa sekä varmistanut ja kehittänyt hyvää hallintoa ja oikeusvarmuutta.

Rajavartiolaitoksen vastuullisuussuunnitelma päivitettiin ja liitettiin osaksi Rajavartiolaitoksen tulossuunnitelmaa 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2025–2028. Päivitetyn suunnitelman mukaisista toimenpiteistä raportoidaan vuotta 2024 koskevassa tilinpäätöksessä.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja Rajavartiolaitoksen toimenpiteet 

Vastuullisuussuunnitelmassa (2021) valitut kestävät kehityksen tavoitteet, joiden saavuttamista Rajavartiolaitoksen toimenpiteillä erityisesti tuetaan, olivat seuraavat:

 • Tavoite 3 − Terveys ja hyvinvointi
  • Lisätään henkilöstön työssä viihtyvyyttä, parannetaan terveyttä ja vähennetään poissa oloja. Kehitetään toimitiloja.
 • Tavoite 12 − Vastuullista kuluttamista
  • Kehitetään Rajavartiolaitoksen ympäristönsuojelua ja vähennetään riskejä ympäristön saastumiseen.
 • Tavoite 13 − Ilmastotekoja
  • Vähennetään Rajavartiolaitoksen hiilidioksidipäästöjä.
 • Tavoite 14 − Vedenalainen elämä
  • Kehitetään ympäristövahinkojen torjuntaa ja vähennetään omasta toiminnasta johtuvaa ympäristön kuormitusta.
 • Tavoite 16 − Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
  • Varmistetaan ja kehitetään Rajavartiolaitoksen hyvää hallintoa ja oikeusvarmuutta.

Rajavartiolaitoksen vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu ja vahvistettu osana Rajavartiolaitoksen tilinpäätökseen kuuluvaan toimintakertomusta vuodelta 2023.