Ilmastotekoja

Rajavartiolaitokseen hankittiin suunnitelman mukaisesti vuoden 2023 aikana 14 operatiivista autoa sekä yhdeksän itselataavaa hybridi kaupunkiautoa. Laskennallisesti näiden nyt hankittujen autojen hiilidioksidipäästöjä vähentävä vaikutus on noin 5 000 kg vuodessa.

Virkakäytössä olevien sähköautojen latausmahdollisuuksia laajennetaan suunnitelmallisesti latausta vaativien lataushybridi tai sähköautojen hankintojen yhteydessä. Rajavartiolaitoksen ajoneuvokalustossa ei ole toistaiseksi edellytyksiä siirtyä biopolttoaineiden käyttöön kustannussyistä. Siirtymään vaikuttaa myös jakeluasemaverkosto.

Ulkovartiolaiva Turva käyttää polttoaineena nesteytettyä maakaasua. Toteutetun testauksen perusteella teknistä estettä siirtyä käyttämään laivalla pelkästään biokaasua ei ole. Biokaasun käyttöön siirtyminen edellyttäisi lisärahoitusta, jota ei ole myönnetty.

Uusien vartiolaivojen hankintojen valmistelussa on huomioitu energiatehokkuus sekä käytettävien polttoaineiden ympäristöystävällisyys mukaan lukien uusiutuvien polttoaineiden hyödyntämismahdollisuus. Uusiin ulkovartiolaivoihin tulee DualFuel-koneet ja akustot.

Rajavartiolaitoksen uusimmassa venekalustossa on valmius käyttää kokonaan biopohjaista nestemäistä polttoainetta. Partiovene-luokan veneiden elinkaaripäivityksen jälkeen tämä mahdollisuus saadaan myös joko osaan tai kaikkiin partioveneisiin. Uusiutuvien polttonesteiden käyttöön siirtyminen edellyttäisi lisärahoitusta, jota ei ole myönnetty.

Virkamatkat tehdään Rajavartiolaitoksessa lähtökohtaisesti valtiolle edullisimmalla tavalla ja virkamatkoilla suositaan julkisia kulkuneuvoja. Rajavartiolaitos on hankkinut virkamatkakäyttöön uusia vähäpäästöisempiä ajoneuvoja. Toimintatapa edistää ympäristöystävällistä matkustamista ja vähentää matkustamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Rajaturvallisuustilanteen hallinta on kuitenkin lisännyt kotimaan virkamatkustamista.

Matkustamista pyritään vähentämään verkkokoulutuksen ja simulaattorien käyttöä kehittämällä. Rajavartiolaitos on edelleen jatkanut oman verkkokoulutusympäristön kehittämistä laajentamalla sen sisältöjä ja lisäämällä henkilöstöä koulutusympäristön kehittämiseen. Rajavartiolaitoksen henkilöstö osallistui kohdennettuun fasilitointikoulutukseen verkkokoulutuksen ja virtuaalitilaisuuksien sisältöjen kehittämiseksi.