Bekämpa klimatförändringen

Gränsbevakningsväsendet anskaffade enligt plan 14 operativa bilar och nio självladdande hybridstadsbilar under år 2023. Det har beräknats att koldioxidutsläppen minskar med cirka 5 000 kg per år tack vare de nya bilarna.

Laddningsmöjligheterna för elbilar utvidgas systematiskt i samband med anskaffningen av laddningshybrid- eller elbilar som kräver laddning. För Gränsbevakningsväsendets fordon finns det inte för tillfället några förutsättningar att övergå till biobränslen på grund av kostnadsskäl. Övergången påverkas också av distributionsstationsnätverket.

Utsjöbevakningsfartyget Turva använder flytande naturgas som bränsle. Enligt det genomförda testet finns det inget tekniskt hinder för att övergå helt och hållet till biogas på fartyget. Övergången till användning av biogas förutsätter ytterligare finansiering, som inte har beviljats.

I förberedelserna inför anskaffningarna av de nya bevakningsfartygen har man iakttagit energieffektiviteten och miljövänligheten hos de bränslen som används. Därtill har man beaktat möjligheten att utnyttja förnybara bränslen. De nya utsjöbevakningsfartygen kommer att ha DualFuel-maskiner och batteriuppsättning.

Gränsbevakningsväsendets nyaste fartygsmateriel har beredskapen att helt och hållet använda biobaserat flytande bränsle. Efter livscykeluppdateringen av båtar i patrullbåtsklassen blir detta alternativ möjligt även antingen i en del eller alla patrullbåtar.  Övergången till användning av förnybara flytande bränslen förutsätter ytterligare finansiering, som inte har beviljats.

Tjänsteresorna genomförs vid Gränsbevakningsväsendet i första hand med det mest ekonomiska alternativet och för tjänsteresor ska kollektivtrafik helst användas. Gränsbevakningsväsendet har anskaffat nya utsläppssnåla fordon för att användas på tjänsteresor. Verksamhetssättet främjar miljövänligt resande och minskar koldioxidutsläppen som orsakas av resandet. Kontroll av gränssäkerhetssituationen har ändå ökat tjänsteresor inrikes.

Man strävar efter att minska resande genom att utveckla nätutbildningar och använda av simulatorer. Gränsbevakningsväsendet har fortsatt att utveckla sin plattform för nätutbildningar genom att utvidga dess innehåll och genom att öka antalet personal som utvecklar utbildningsplattformen. Gränsbevakningsväsendets personal deltog i en riktad faciliteringsutbildning för att utveckla innehållen på nätutbildningar och virtuella tillställningar.