Sotilaallinen maanpuolustus ja puolustusvalmius

Rajavartiolaitoksen valmius ja kyky alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja sotilaalliseen maanpuolustukseen on välitön. Osana Suomen kansallista puolustusjärjestelmää Rajavartiolaitos osallistuu Naton yhteiseen puolustukseen.

Rajavartiolaitoksen asema ja tehtävät sotilaallisessa maanpuolustuksessa ylläpidetään vahvana. Rajavartiolaitoksen yhteistoiminta Puolustusvoimien kanssa on tiivistä ja jatkuvaa. Varautumisen painopistealueet ovat itäraja ja itäinen Suomenlahti sekä Ahvenanmaa. Aluevalvonta ja alueellisen koskemattomuuden turvaaminen liittyvät kaikkiin Rajavartiolaitoksen tehtäviin.

Rajavartiolaitoksen ja rajajoukkojen materiaalista valmiutta ja osaamista kehitetään vastaamaan entistä vaativampaa turvallisuusympäristöä. Rajajoukkojen kokoonpanoja kehitetään yhteistyössä puolustusvoimien kanssa.

Rajajoukkojen asevelvollisia koulutetaan kolmessa koulutusyksikössä, kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa. Henkilökunnan sotilaallisten valmiuksien taso ylläpidetään korkeana.

Asevelvollisten käyttämistä Rajavartiolaitoksen tehtävien tukena laajennetaan kaikissa turvallisuustilanteissa.

Rajavartiolaitoksen turvallisuustoimintaa ja -osaamista vahvistetaan kaikilla Rajavartiolaitoksen toiminnan tasoilla.

Rajavartiolaitos osallistuu Nato-yhteistoimintaan kansallisen puolustuksen lähtökohdista. Rajavartiolaitoksen yhteistoimintakyky varmistetaan osallistumalla puolustussuunnitteluun ja keskeisiin harjoituksiin, yhteensovitetuilla tilannekuva- ja johtamisjärjestelmillä sekä henkilöstön koulutuksella. Yhteisen puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden edistämiseksi Naton rakenteisiin sijoitetaan henkilöstöä. Rajavartiolaitos rakentaa valmiuden osallistua operaatioihin tehtäviensä ja suorituskykyjensä mukaisesti.