Tekniset tukipalvelut

Rajavartiolaitoksella on suorituskykyinen ja hyvin ylläpidetty kalusto, tekniikka ja- toimitilat. Häiriö- ja poikkeusoloissa toiminnan jatkuvuus on varmistettu.

Kehittyvän teknologian mahdollisuudet hyödynnetään oikea-aikaisesti. Henkilöstön työpanosta rutiiniluonteisissa tehtävissä vähennetään ottamalla käyttöön digitalisaation ja robotiikan ratkaisuja. Valvontateknologian, biometriikan ja analytiikan uusilla ratkaisuilla parannetaan rajaturvallisuutta.

Toiminnan jatkuvuus varmistetaan materiaalia ja kalustoa lisäämällä, tehostamalla kunnossapidon henkilöstön joustavaa käyttöä sekä vahvistamalla kunnossapidon osaamista operatiivisissa yksiköissä.

Rajavartiolaitoksen toiminnassaan tarvitsema tieto ja sen hallinta turvataan uusimalla rajavartiotoiminnan tietojärjestelmä.

Valvontalaitteet, voimankäyttö- ja suojavälineet sekä kulkuneuvot pidetään suorituskykyisinä ja luotettavina valvonta- ja vaikuttamiskyvyn varmistamiseksi. Ajanmukaiset toimitilat mitoitetaan ja varustetaan muuttuvia tarpeita vastaaviksi ja turvallisuusvaatimukset huomioidaan.

Kybersuojaa ja kyberhäiriötilanteiden hallinnan valmiuksia parannetaan.

Rajavartiolaitoksen valmiuksia hyödyntää uusia innovaatioita vahvistetaan parantamalla osaamista sekä syventämällä yhteistyötä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.