Hur rapporten utarbetats

Gränsbevakningsväsendets ansvarsrapport har utarbetats av avdelningarna vid staben för Gränsbevakningsväsendet samt av experter inom olika sektorer i planerings- och ekonomienheten. Rapportens innehåll har granskats och kommenterats i dess beredningsskede i arbetsgruppen för planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin. Rapportutkastet presenterades för Gränsbevakningsväsendets samarbetsnämnd, som också ombads ge utlåtanden om utkastet innan rapporten presenterades på Gränsbevakningsväsendet avdelningschefsmöte. Efter behandlingen på avdelningschefsmötet presenterades rapporten för chefen för Gränsbevakningsväsendet som bekräftade rapporten med sin egen översikt.

Under utarbetandet av rapporten observerades ett behov av att uppdatera Gränsbevakningsväsendets ansvarsplan under 2023.