Hur rapporten utarbetats

Gränsbevakningsväsendets ansvarsrapport har utarbetats av avdelningarna vid staben för Gränsbevakningsväsendet samt av experter inom olika sektorer i planerings- och ekonomienheten.

I samband med att rapporten utarbetades framkom nya åtgärder som ska inkluderas i ansvarsplanen och med vilka Gränsbevakningsväsendet kan främja uppnåendet av målen för hållbar utveckling. Detta är ett bra bevis på att det arbete som utförs för att främja den hållbara utvecklingen ständigt förändras och att kompetensen hos organisationen och dess anställda ökar.

Rapportens innehåll har granskats och kommenterats i beredningsskedet av personer som representerar de avdelningar som ansvarar för beredningen samt planerings- och ekonomienheten i den gemensamma arbetsgruppen för planering och uppföljning av verksamheten och ekonomin (TOTARY). Efter behandlingen av TOTARY har rapportutkastet skickats för kommentarer och utlåtanden till Gränsbevakningsväsendets samarbetsnämnd. Deras synpunkter har beaktats till nödvändiga delar innan rapporten presenterades på Gränsbevakningsväsendets avdelningschefsmöte. Efter behandlingen på avdelningschefsmötet presenterades rapporten för chefen för Gränsbevakningsväsendet som bekräftade rapporten med sin egen översikt (översikt från Gränsbevakningsväsendets ledning).