Uudessa vesiliikennelaissa merkittävin muutos on päällikön vastuissa ja maksuseuraamuksissa, uutena vesiliikenteen liikennevirhemaksu.

1.6.2020 voimaan tulleen vesiliikennelain vaikutuksia veneilyssä 

 • Lakiuudistus otettu pääsääntöisesti hyvin vastaan. Uudistukset olivat lähinnä selkeyttäviä, erityisesti päällikön vastuun osalta.
 • Merivartiostojen kokemukset poikkeavat yllättävän paljon toisistaan; johtunee merialueiden ja veneilykulttuurien eroista.
 • Covid-19 vaikuttanut enemmän juuri Suomenlahden alueeseen (Uudenmaan sulkeminen, sisärajatarkastukset, Pääkaupunkiseutu).
 • Sää heinäkuussa oli varsin huono ja siitä syystä myös heijastui veneilyyn.
 • Haasteellista arvioida johtuvatko tilastomuutokset enemmän COVID-19:sta vai lakiuudistuksesta.

Vesiliikennelakiuudistuksen vaikutukset veneilyssä Suomenlahden merivartioston (SLMV) alueella

 • COVID-19, sekä vuokravenemarkkinoiden vapautuminen on tuonut runsaasti kokemattomia veneilijöitä merelle.
 • Aluksen päällikön vastuiden selkeyttäminen nähty valvontatoiminnassa pääasiassa positiivisena asiana.
 • Osassa venekunnista päällikön rooli, vastuut sekä kohdentuminen ollut epäselvää.
 • Vuokraustoiminnan sääntelyn keventyminen johtanut kirjavan toimijakunnan markkinoille ilmaantumiseen.
 • Vuokraajien toteuttama ohjeistus ja perehdytys vaihtelevalla, osin heikollakin tasolla.
 • Osasyynä vuokrausyritysten puutteelliset perehdytykset, ohjeistukset ja käyttökoulutukset vuokrattavaan kalustoon liittyen – ilmaantunut paljon uusia kaupallisia toimijoita. 
 • Valvonnan ja tarkastusten toteuttaminen vahvaa valistavaa otetta hyödyntämällä.

COVID-19 vaikutukset veneilyssä:

Näkynyt Suomenlahden merivartioston vastuualueella lisääntyneenä vesiliikenteenä ja meripelastustapahtumien lukumäärien kasvuna.

Vesiliikennelakiuudistuksen vaikutukset veneilyssä Länsi-Suomen merivartioston (LSMV) alueella

 • Kokonaisuutena katsottuna tavallinen veneilykausi takana. Ei suuria poikkeamia, vaikkakin veneily- ja mökkikausi alkoivat aikaisin.
 • Uusi vesiliikennelaki
 • Veneilijät keskimäärin hyvin perillä uudesta laista.
 • Keskustelua/kysymyksiä lähinnä aiheuttanut päällikön vastuu, sekä kysymys siitä voiko aluksen päällikkö huviveneessäkin olla esim. maissa vaikka vene liikkeellä.
 • Merikartta -kysymys aiheuttanut paljon keskustelua veneilijöiden keskuudessa – pitääkö AINA olla mukana? Riittääkö sähköinen kartta? Jos, niin minkälainen?
 • Vuokraveneistä ja/tai kokemattomista veneilijöistä vähän havaintoja LSMV:n alueelta.

COVID-19 vaikutukset veneilyssä:

Koronasta johtuen vähemmän tarkastuksia Länsi-Suomen merivartioston vastuualueella kuin tavallisesti.

Lisätietoa vesiliikennelaista: 

Vesiliikennelaki 2020 (Traficomin verkkosivut)