Vartiolentolaivueen esikunta avustaa laivueen komentajaa laivueen johtamisessa, huolehtii päätösten mukaisesta suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpanosta sekä toiminnan kehittämisestä ja valvonnasta. Esikunta johtaa Vartiolentolaivueen tiedottamista. 

Lentotoimintayksikkö huolehtii laivueen operatiivisen lentotoiminnan suunnittelusta ja johtamisesta sekä ohjaajien lentokoulutuksesta. Lentotekninen yksikkö huolehtii Rajavartiolaitoksen ilma-alusten huolto- ja korjaustoiminnasta ja lentokelpoisuuden valvonnasta.

Yksiköiden johto-osat toimivat Helsingin tukikohdassa.

Helsingin tukikohta

Helsingin tukikohta sijaitsee Helsinki-Vantaa lentokenttäalueella. Helsingissä on ilma-aluskalustona kaksi H215 Super Pumaa sekä kaksi AW 119 Ke Koala -helikopteria.

Rovaniemen tukikohta

Rovaniemen tukikohta sijaitsee Rovaniemen lentokentän läheisyydessä. Rovaniemellä on ilma-aluskalustona kolme AB-412-meripelastushelikopteria sekä kaksi AW 119 Ke Koala -helikopteria.

Turun tukikohta

Turun tukikohta sijaitsee Turun lentokentän välittömässä läheisyydessä. Turussa on ilma-aluskalustona kaksi DO-228-lentokonetta sekä kolme  H215/AS-332 Super Puma -meripelastushelikopteria.

Yhteystiedot

Vartiolentolaivueen esikunta
Postiosoite: PL 48, 01531 VANTAA
Käyntiosoite: Tullimiehentie 16, 01530 VANTAA
Puh 0295 428 000
Fax 0295 411 558
vartiolentolaivue(at)raja.fi

Helsingin tukikohta
Postiosoite: PL 48, 01531 VANTAA
Käyntiosoite: Tullimiehentie 16, 01530 VANTAA
Puh 0295 428 000

Turun tukikohta
Kerosiinitie 21
20360 TURKU
Puh 0295 428 000

Rovaniemen tukikohta
Rovaniemen lentoasema
96100 ROVANIEMI
Puh 0295 428 000