Meripelastus edellyttää nopeaa päätöksentekoa ja tehokasta tiedonvälitystä. Apuna meripelastuksen johtamisessa on erityinen meripelastuksen tietojärjestelmä. Rajavartiolaitos on ottamassa käyttöönsä kokonaan uusitun tietojärjestelmän. Tämä vaikuttaa jokaisen merellä liikkujan turvallisuuteen: uusi järjestelmä takaa sen, että pystymme olemaan turvanasi entistäkin paremmin.

Viisi faktaa uudesta meripelastusjärjestelmästä

  • Uusi meripelastusjärjestelmä on yksi maailman monipuolisimmista meripelastuksen johtamisessa käytettävistä tietojärjestelmistä. Monipuolisten toiminnallisuuksien lisäksi järjestelmä hyödyntää useita turvallisuusviranomaisten käytössä olevia rekistereitä ja palveluita. 
  • Puhelunpaikannus varmistaa, että meripelastuskeskuksen päivystäjä näkee tiedot hädässä olijan sijainnista jo heti hätäilmoitusta vastaanottaessaan. Näin voidaan varmistaa lähimpien yksiköiden hyödyntäminen pelastustehtävissä.   
  • Avuntarpeen ja riskien arvioinnissa käytetään kysymyslistoja, jotka ohjaavat päivystäjää keräämään nopeasti tärkeimmät tiedot. 
  • Koska meripelastusjärjestelmä on liitoksissa useisiin muihin tietokantoihin, päivystäjä saa nopeasti lisätietoja aluksesta tai sen omistajasta jo pelkän veneen rekisteritunnuksen, radiokutsun tai nimen avulla.
  • Järjestelmä sisältää useita erikoistyökaluja, joilla voidaan esimerkiksi simuloida meressä ajelehtivan veneen, ihmisen tai pelastuslautan kulkeutumista, määritellä pelastusyksiköille etsintäalueet – tai vaikkapa seurata ja valvoa pelastustoimien etenemistä matkustajalaivan evakuoinnissa.


Katso uuden järjestelmän esittelyvideo: